Брой 34 (1546), 16-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Методика за подбор и оценка на работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Методика за подбор и оценка на работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта. Проектът е разработен на основание чл. 50, ал. 3, т. 6 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ).

Методиката определя условията и параметрите за оценка на работодателите по критериите, определени в чл. 50, ал. 3, т. 5 от ППЗНЗ:

  • вид на предприятието, съгласно Закона за малките и средни предприятия,
  • вид на основната дейност;
  • ползвани насърчителни мерки през предходните 24 месеца;
  • изпълнение на задълженията по предходни договори;
  • осигурено трудово възнаграждение над минималния осигурителен доход за съответната длъжност и икономическа дейност.

Проектът определя показатели, въз основа на които се прави оценка по всеки от критериите, и начина на формиране на крайната оценка. Регламентирани са правилата за работа на съветите за сътрудничество към Дирекции „Бюро по труда“ при провеждане на процедурата за оценка, класиране и подбор на работодатели, кандидатствали за финансиране по насърчителни мерки.

Проектът на Методика има за цел да се създадат условия за осигуряване на устойчива и качествена заетост в сектори и икономически дейности, приоритетни за развитието на съответния регион, подкрепа за малките и средни предприятия и насърчаване участието в процедурите на по-широк кръг работодатели.

Срокът за предложения и становища по проекта на Методика е 14 дни с оглед спазване на изискванията на чл. 50, ал. 3, т. 1 от ППЗНЗ за обявяване на процедурата за подбор на работодатели за ползване на насърчителни мерки не по-късно от три месеца от решението на Министерския съвет за приемане на Националния план за действие по заетостта за съответната година.

 

Дата на откриване:

13.2.2018 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Социална политика и заетост

Дата на приключване:

27.2.2018 г.

Коментари
Добави коментар

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Българо-саудитски бизнес форум се проведе в БТПП
Възобновяеми енергийни източници, селско стопанство, СПА туризъм и строителство – ключови сектори за сътрудничество Още
Проучване на БТПП относно Регламент за защита на личните данни (GDPR)
Регламентът засяга дейността на всички фирми и прилагането му става задължително от 25 май т.г. Още
Възползвайте се от данъчните консултации на БТПП
Безплатно за членове на Палатата и за фирми, дали й мандат Още
БТПП е домакин на изложение за чай FesTEAval
16, 17 и 18 февруари, изложбената зала ЦУМ - София Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Методика за подбор и оценка на работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Като председател на Съвета на ЕС България ще подпомага развитието на Южния газов коридор
Четвърта министерска среща на Консултативния съвет за изграждане на проекта Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейска комисия: Социалните медии да положат повече усилия за защита на потребителите
Промените, въведени от някои дружества, са недостатъчни Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Външната търговия на Виетнам през 2017 година
Автор: СТИВ-Хошимин Още