Брой 167 (424), 28-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

МИЕ предлага проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия


Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия има за цел привеждане на националното законодателство в съответствие с това на Европейския съюз, и по-конкретно с чл. 34 от Договора за функциониране на Европейския съюз, въвеждащ забрана за количествени ограничения и всички мерки с равностоен ефект между държавите-членки.

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия се предвижда отмяна на забраната за производството и продажбата на заготовки за цигари с филтър и свързаните с нея разпоредби на закона.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия

Мотиви към закона

Предложения по проекта на закон и мотивите към него да бъдат представени в нормативно определения срок, до Министерство на икономиката и енергетиката, дирекция "Външноикономическа политика", на следните електронни адреси:  s.boneva@mee.government.bg и s.malcheva@mee.government.bg.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Посланикът на Ливан посети БТПП
Археологическото наследство на страната ни се оценява като впечатляващо от посланик Фарес Еид Още
Бизнес форум „България – Китай – търговия и сътрудничество в областта на фармацевтичните и медицински изделия”
Събитието се организира от БТПП, Търговската камара за внос и износ на лекарства и здравни продукти и Посолството на Китайската Народна Република у нас Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът през август запазва нивото си от предходния месец
По-оптимистични са оценките на строителните предприемачи Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от ЕЕN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Насърчителна програма за посещение на Международното изложение за електроника TAITRONICS 2013, Тайпе
Възможност за безплатно хотелско настаняване до 4 нощувки в луксозни хотели в Тайпе Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Промени в Закона за обществените поръчки - прозрачни процедури и възможност за участие на повече кандидати в тях
Всички разпоредби в законопроекта имат за цел намаляване на административната тежест и чрез прецизиране на процедурите – предлагане на конкуренция и шансове за МСП Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приет е планът за 2013 г. по Националната стратегия за демографско развитие
В него е включен интегриран набор от мерки на държавни институции, неправителствени и изследователски организации по петте приоритета на стратегията Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Българският институт за стандартизация започва разработването на национални приложения към 15 стандарта
Приложенията са към хармонизирани и европейски стандарти в областта на енергийната ефективност на сградите Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
МИЕ предлага проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия
Целта е привеждане на националното законодателство в съответствие с това на Европейския съюз Още