Брой 167 (424), 28-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

НСИ: Бизнес климатът през август запазва нивото си от предходния месец


Бизнес климатът през август тази година запазва нивото си от предходния месец. Понижение на показателя се отчита единствено в промишлеността, показва статистиката на Националния статистически институт (НСИ). През юли показателят за настроенията на българските мениджъри се повиши с 1,4 пункта на месечна база. В двата предходни месеца  обаче коефициентът на бизнес климат беше надолу.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” намалява с 4.7 пункта в сравнение с юли поради по-умерените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията.

Същевременно настоящата производствена активност се оценява като леко подобрена, но очакванията за дейността през следващите три месеца са по-резервирани.

Основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла остават несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 57.2 и 45.1% от промишлените предприемачи.

Относно продажните цени в бранша по-голямата част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През август съставният показател „бизнес климат в строителството” се покачва с 2.4 пункта, което се дължи на по-оптимистичните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност се подобрява, като прогнозите им за следващите три месеца остават благоприятни. Анкетата отчита и намаление на броя на клиентите със закъснения в плащанията.

Основният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, продължава да бъде несигурната икономическа среда. На заден план остават финансовите проблеми, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

По отношение на продажните цени в бранша преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Показателят „бизнес климат в търговията на дребно” се повишава с 1 пункт в сравнение с предходния месец поради подобрените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Пълни данни от изследването ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Посланикът на Ливан посети БТПП
Археологическото наследство на страната ни се оценява като впечатляващо от посланик Фарес Еид Още
Бизнес форум „България – Китай – търговия и сътрудничество в областта на фармацевтичните и медицински изделия”
Събитието се организира от БТПП, Търговската камара за внос и износ на лекарства и здравни продукти и Посолството на Китайската Народна Република у нас Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът през август запазва нивото си от предходния месец
По-оптимистични са оценките на строителните предприемачи Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от ЕЕN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Насърчителна програма за посещение на Международното изложение за електроника TAITRONICS 2013, Тайпе
Възможност за безплатно хотелско настаняване до 4 нощувки в луксозни хотели в Тайпе Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Промени в Закона за обществените поръчки - прозрачни процедури и възможност за участие на повече кандидати в тях
Всички разпоредби в законопроекта имат за цел намаляване на административната тежест и чрез прецизиране на процедурите – предлагане на конкуренция и шансове за МСП Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приет е планът за 2013 г. по Националната стратегия за демографско развитие
В него е включен интегриран набор от мерки на държавни институции, неправителствени и изследователски организации по петте приоритета на стратегията Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Българският институт за стандартизация започва разработването на национални приложения към 15 стандарта
Приложенията са към хармонизирани и европейски стандарти в областта на енергийната ефективност на сградите Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
МИЕ предлага проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия
Целта е привеждане на националното законодателство в съответствие с това на Европейския съюз Още