Брой 167 (424), 28-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Приет е планът за 2013 г. по Националната стратегия за демографско развитие


Правителството прие Плана за 2013 г. по Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в България. В него е включен интегриран набор от мерки на държавни институции, неправителствени и изследователски организации по петте приоритета на стратегията.

 Основните задачи в плана са свързани със забавяне на негативните демографски процеси и намаляването на броя на населението; преодоляване на негативните последици от остаряването на населението и подобряване на качествените характеристики на човешкия капитал; постигане на социална кохезия и създаване на равни възможности за пълноценен социален и продуктивен живот за всички социални групи; ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването в някои региони и селата; адаптиране и синхронизиране на нормативната база с обществените потребности за балансирано демографско развитие на населението и развитието на качеството на човешкия капитал. Целта е забавяне темповете на намаляване на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост, квалификация, способности и умения.

Мерките са базирани на направените изводи в отчета за 2012 г. за изпълнението на стратегията. Документът, който също беше приет на днешното заседание, включва обобщени данни от три информационни потока – национална статистика, административна статистика и национални социологически проучвания. Той представя изчерпателна рамка за предприемане на интегрирани действия и мерки в сферата на пазара на труда, пенсионирането, образованието, здравеопазването и системата за дългосрочни грижи. В него е включен и анализ на необходимите действия и мерки за повишаването на качеството на човешките ресурси, които е възможно да бъдат предприети в условията на все още съществуващия „демографски прозорец“ в развитието на населението на страната ни.

НОВИНИ ОТ БТПП
Посланикът на Ливан посети БТПП
Археологическото наследство на страната ни се оценява като впечатляващо от посланик Фарес Еид Още
Бизнес форум „България – Китай – търговия и сътрудничество в областта на фармацевтичните и медицински изделия”
Събитието се организира от БТПП, Търговската камара за внос и износ на лекарства и здравни продукти и Посолството на Китайската Народна Република у нас Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът през август запазва нивото си от предходния месец
По-оптимистични са оценките на строителните предприемачи Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от ЕЕN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Насърчителна програма за посещение на Международното изложение за електроника TAITRONICS 2013, Тайпе
Възможност за безплатно хотелско настаняване до 4 нощувки в луксозни хотели в Тайпе Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Промени в Закона за обществените поръчки - прозрачни процедури и възможност за участие на повече кандидати в тях
Всички разпоредби в законопроекта имат за цел намаляване на административната тежест и чрез прецизиране на процедурите – предлагане на конкуренция и шансове за МСП Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приет е планът за 2013 г. по Националната стратегия за демографско развитие
В него е включен интегриран набор от мерки на държавни институции, неправителствени и изследователски организации по петте приоритета на стратегията Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Българският институт за стандартизация започва разработването на национални приложения към 15 стандарта
Приложенията са към хармонизирани и европейски стандарти в областта на енергийната ефективност на сградите Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
МИЕ предлага проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия
Целта е привеждане на националното законодателство в съответствие с това на Европейския съюз Още