Брой 67 (1079), 06-04-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Правилник на Фонд „Научни изследвания“


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван  Проект на Правилник на Фонд „Научни изследвания“. Основните цели на проекта, които се представят, са:

  • Фондът да преодолее проблемите от предходните години и да работи като съвременен Европейски научен фонд;
  • Създаване на ясно дефинирани, конкретни и устойчиви правила и процедури за работата на Фонда с разграничаване на управленските, административните и научно-експертните дейности, отстраняване на възможностите за влияние на органите за управление на Фонда върху оценителите на проекти и избягване на практики, пораждащи съмнение за корупция;
  • Гарантиране на прозрачност в работата на Фонда пред обществото и научната общност чрез ясни процедури за мониторинг и оценка на изпълнението на проектите и периодично публично отчитане на резултатите от дейността;
  • Участие на водещите учени в страната в управлението и в оперативната работа на Фонда и създаване на условия за финансиране на най-добрите научни проекти чрез осигуряване на обективно оценяване на проектните предложения от компетентни и независими оценители с широко участие на оценители от чужбина;
  • Отразяване на спецификата на конкурсите на Фонда по отношение на Регламента за държавни помощи.

Обществените консултации са отворени до 19 април 2016 г.

Добави коментар

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП е партньор на Националната кампания „Великден за всеки“
Семинар по безопасни и здравословни условия на труд
Дискутираха се теми, свързани с политиката за осигуряване на безопасност на труда... Още
Предстоят важни събития по линия на сътрудничеството ни с Япония
Целта е да бъдат насърчени преките контакти между българските и японските делови среди Още
Покана за участие в церемония по награждаване на победителите в третия конкурс за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновативен проект
Организатори на конкурса са Съветът по иновации и развитие на технологиите и БАН Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник на Фонд „Научни изследвания“
Целта е да се преодолеят проблемите от предходните години и Фондът да работи като съвременен Европейски научен фонд Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК: Регулацията на доплащането на лекарства от пациентите ограничава конкуренцията
Да отпадне разпоредбата, с която пациентите ще доплащат максимум 60% над цената на най-евтиното лекарство Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Приета е нова Hаредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса
Чрез промяната ще се съкратят административните процедури Още
Министърът на околната среда и водите ще утвърждава списъците с материали и компоненти на електрическото и електронното оборудване, съдържащи опасни вещества