Брой 67 (1079), 06-04-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕКОЛОГИЯ, СО2

Министърът на околната среда и водите ще утвърждава списъците с материали и компоненти на електрическото и електронното оборудване, съдържащи опасни вещества


Списъците с материали и компоненти на електрическо и електронно оборудване, които могат да съдържат определени опасни вещества, ще се утвърждават със заповед на министъра на околната среда и водите. Това предвиждат промени в Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества. Съгласно променения начин за утвърждаване на списъците, те ще се обнародват в „Държавен вестник" и ще се публикуват на страницата на МОСВ.

Опасните вещества, чиято употреба е ограничена, са олово, живак, кадмий, шествалентен хром, полибромирани бифенили и полибромирани дифен илетери.

Ограниченията за приложението на тези вещества са въведени в законодателството за електрическото и електронното оборудване. В някои случаи обаче използването им не може да се избегне, защото липсват подходящи заместители или това е технически неосъществимо.

Чрез промяната ще се съкратят административните процедури. Досега премахването на ограниченията за определени материали ставаше с изменение на приложенията към Наредбата.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП е партньор на Националната кампания „Великден за всеки“
Семинар по безопасни и здравословни условия на труд
Дискутираха се теми, свързани с политиката за осигуряване на безопасност на труда... Още
Предстоят важни събития по линия на сътрудничеството ни с Япония
Целта е да бъдат насърчени преките контакти между българските и японските делови среди Още
Покана за участие в церемония по награждаване на победителите в третия конкурс за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновативен проект
Организатори на конкурса са Съветът по иновации и развитие на технологиите и БАН Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник на Фонд „Научни изследвания“
Целта е да се преодолеят проблемите от предходните години и Фондът да работи като съвременен Европейски научен фонд Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК: Регулацията на доплащането на лекарства от пациентите ограничава конкуренцията
Да отпадне разпоредбата, с която пациентите ще доплащат максимум 60% над цената на най-евтиното лекарство Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Приета е нова Hаредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса
Чрез промяната ще се съкратят административните процедури Още
Министърът на околната среда и водите ще утвърждава списъците с материали и компоненти на електрическото и електронното оборудване, съдържащи опасни вещества