Брой 67 (1079), 06-04-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферти за бизнес партньорство от EEN


ЕNTERPRISE EUROPE NETWORK
e-mail: een@bcci.bg
тел.: (02) 8117 505, 8117 515

06.04.16.01 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Фирма с опит в предлагане на технически решения и производител на генератори и компресори с азотен газ търси дистрибутори в Европа.
Валидна до: 06/04/2017

06.04.16.02 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Организация за обучение, предлагаща акредитирани онлайн и офлайн квалификации от Института по Мениджмънт (CMI), които се основават на националната кредитна рамка за квалификации (QCF) на Великобритания, предлага договор за съвместно предприятие с европейски консултантски фирми и фирми, спецализирани в предлагане на обучения.
Валидна до: 06/04/2017

06.04.16.03 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Производител с над 58 години опит в отливането, вакуумно формоване, формоване с пренос на смола и довършително боядисване, търси партньори за съвместно производство или сключване на споразумения за подизпълнение.
Валидна до: 06/04/2017

06.04.16.04 ГЕРМАНИЯ
Производител на машини за рафиниране на стъкло предлага своите услуги за ремонт и ново производство на тези машини. Фирмата търси предприятия за производство на стъкло и рафиниране на стъкло, заинтересовани от дългосрочно сътрудничество в рамките на споразумения за услуги и производство.
Валидна до: 06/04/2017

06.04.16.05 ГЪРЦИЯ
Фирма, специализирана в производство на енергия от възобновяеми източници предлага своето оборудване и ноу-хау в демонстрационни проекти за възобновяеми енергийни източници чрез подизпълнение, договор за услуги или договор за съвместно предприятие.
Валидна до: 06/04/2017

06.04.16.06 ЕСТОНИЯ
Фирма предлага инженеринг, прототипи и производствени услуги в малки серии. Фирмата има опит в решаването на сложни проблеми на всеки етап от цикъла на развитието на продукта, от идеята до създаването на пълномащабно производство. Фирмата търси клиенти за сключване на споразумение за услуги и производство, отворена е и за възможности за аутсорсинг.
Валидна до: 06/04/2017

06.04.16.07 ПОЛША
Фирма, специализирана в машинни услуги и производство на метални части за различни индустрии, предлага услугите си на чуждестранни фирми по споразумение за подизпълнение и производство.
Валидна до: 06/04/2017

06.04.16.08 ПОРТУГАЛИЯ
Научно-изследователски институт с опит в развитието на композитни материали и производство за космически приложения, предлага своите предварително импрегнирани материали (препрег) на ниво формулиране на производството и квалификация. Институтът се интересува от споразумения за производството и предоставяне на услуги, подизпълнение или реципрочно производство с други производителите на композитни части и материали.
Валидна до: 06/04/2017

06.04.16.09 РУМЪНИЯ
Производител на оборудване за пластмасови съединения възнамерява да започне изследователски дейности за разработване на пластмасови и композитни материали и търси опитни партньори за провеждане на научните изследвания.
Валидна до: 06/04/2017

06.04.16.10 СЛОВЕНИЯ
Фирма, лидер в производството на защитно работно облекло и пожарникарски решения, търси производители на такъв вид облекло и предлага съвместно предлагане.
Валидна до: 06/04/2017

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП е партньор на Националната кампания „Великден за всеки“
Семинар по безопасни и здравословни условия на труд
Дискутираха се теми, свързани с политиката за осигуряване на безопасност на труда... Още
Предстоят важни събития по линия на сътрудничеството ни с Япония
Целта е да бъдат насърчени преките контакти между българските и японските делови среди Още
Покана за участие в церемония по награждаване на победителите в третия конкурс за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновативен проект
Организатори на конкурса са Съветът по иновации и развитие на технологиите и БАН Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник на Фонд „Научни изследвания“
Целта е да се преодолеят проблемите от предходните години и Фондът да работи като съвременен Европейски научен фонд Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК: Регулацията на доплащането на лекарства от пациентите ограничава конкуренцията
Да отпадне разпоредбата, с която пациентите ще доплащат максимум 60% над цената на най-евтиното лекарство Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Приета е нова Hаредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса
Чрез промяната ще се съкратят административните процедури Още
Министърът на околната среда и водите ще утвърждава списъците с материали и компоненти на електрическото и електронното оборудване, съдържащи опасни вещества