Брой 67 (1079), 06-04-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕКОЛОГИЯ, СО2

Приета е нова Hаредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса


Правителството прие нова Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса. Тя транспонира разпоредбите на Директива на ЕС 2015/720, която въвежда мерки за ограничаване на прекомерното потребление на тънките пластмасови торбички за пазаруване.

Облекчава се административната тежест като се опростяват приложенията, които се попълват от лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Премахва се изискването за попълване на вътрешно- фирмена спецификация за всички пуснати на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

Актуализират се продуктовите такси за моторните превозни средства, за да се стимулира употребата на нови и да се ограничи употребата на стари МПС, да се поощри навлизането на електрическите и хибридни автомобили, както и прехода към енергийно ефективна и устойчива транспортна система в страната. Намалява се с 5% продуктовата такса за новите МПС и с 3% за тези до 5 години. Размерите на продуктовите такси за стари МПС се увеличават с 3 %. Покупката на електромобили се насърчава с 30 % намаление на продуктовата такса, а за хибридните автомобили е намалена с 15 %.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП е партньор на Националната кампания „Великден за всеки“
Семинар по безопасни и здравословни условия на труд
Дискутираха се теми, свързани с политиката за осигуряване на безопасност на труда... Още
Предстоят важни събития по линия на сътрудничеството ни с Япония
Целта е да бъдат насърчени преките контакти между българските и японските делови среди Още
Покана за участие в церемония по награждаване на победителите в третия конкурс за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновативен проект
Организатори на конкурса са Съветът по иновации и развитие на технологиите и БАН Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник на Фонд „Научни изследвания“
Целта е да се преодолеят проблемите от предходните години и Фондът да работи като съвременен Европейски научен фонд Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК: Регулацията на доплащането на лекарства от пациентите ограничава конкуренцията
Да отпадне разпоредбата, с която пациентите ще доплащат максимум 60% над цената на най-евтиното лекарство Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Приета е нова Hаредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса
Чрез промяната ще се съкратят административните процедури Още
Министърът на околната среда и водите ще утвърждава списъците с материали и компоненти на електрическото и електронното оборудване, съдържащи опасни вещества