Брой 28 (2283), 10-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията към бързо замразените храни


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията към бързо замразените храни.

С оглед постигане на високо равнище на защита здравето на потребителите и правото им на информация, следва да се гарантира, че потребителите са подходящо информирани относно консумираните от тях храни. С прилагането на наредбата ще се постигне и спазването на ясни критерии по отношение на производството, спецификациите, представянето или етикетирането на които следва да отговарят бързо замразените храни, за да се предлагат на пазара.

Създават се предпоставки за повишаване на ефективността на контрола върху спазването на изискванията за обозначаване, етикетиране, предлагане, и продажба на такива храни. 

  Отговорна структура:

   дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗХГ

  Електронен адрес:

   IYancheva@mzh.government.bg

 

Дата на откриване:

9.2.2021 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Земеделие и селски райони

Дата на приключване:

11.3.2021 г.

 

Добави коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР е против предложенията на НСОРБ за поредно отлагане на прилагането на новата база за определяне на такса битови отпадъци
БТПП - съорганизатор на онлайн конференция с компании от Пермския край
Предстоят двустранни бизнес събития с участие на фирми от различни региони на Русия Още
Покана за безплатни бизнес срещи в рамките на „Дни за технологичното и бизнес сътрудничество“
12 – 15 април 2021 г., по време на Hannover Messe Още
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Фискалната политика в България и възстановяването от пандемията
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Р България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.
Отразява тенденциите, мерките и политиките в областта на енергийната сигурност и ефективност Още
Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията към бързо замразените храни
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Българската икономика преди и по време на коронавирусната пандемия: предизвикателства, възможности и перспективи в контекста на Европейския съюз
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Кръгова икономика: евродепутатите призовават за по-строги правила за потребление и рециклиране в ЕС
Настояват да бъде разширен обхватът на Директивата за екодизайн Още
ЕС предлага нова програма за Средиземноморието
Приоритетни сектори: създаване на растеж и работни места, инвестиране в човешки капитал и добро управление Още