Брой 28 (2283), 10-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network


Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network за търсене на партньори за търговско и производствено коопериране и технологичен трансфер. В бюлетина са преведени кратки резюмета на запитванията. За да получите достъп до пълния текст на офертите или да заявите интерес, моля, въведете номера на обявата и използвайте опцията Request more information под всяка от обявите на адрес:

http://een-bcci.com/nameri-partnior/dostup-do-vsichki-oferti/

При затруднения, пишете ни на e-mail: een@bcci.bg или позвънете на тел. 02/ 8117 505, 515, 525

 

 

БЕЛГИЯ
TRBE20210125003
Белгийска мултинационална компания, занимаваща се с потребителски стоки, се стреми да обнови портфолиото си с продукти, технологии или съставки, които могат да осигурят измерими подобрения в цялостната уелнес сфера, в няколко области, като здравето на кожата, уелнес/ аромотерапия, дезинфекция / хигиена, алергени. Търсят се споразумения за лиценз или техническо сътрудничество с индустриални партньори или доставчици на технологии.

 

БЕЛГИЯ
TRBE20210125001
Белгийска мултинационална компания, занимаваща се с потребителски стоки, търси методи, процеси, примери от практиката или компании, които могат да произвеждат Z-сгъната мрежа за продукти, поставени на една страна. Търсят се споразумения за лиценз или техническо сътрудничество с индустриални партньори, доставчици на технологии или изследователски центрове.

 

БЕЛГИЯ
TRBE20210125002
Белгийска мултинационална компания за потребителски стоки, търси нови антимикробни активни вещества и / или формулировки, които осигуряват подобрена ефикасност и по-ниска токсичност от традиционните биоциди за употреба върху домашни повърхности (кухни, бани, меки повърхности, въздух), за да останат в съответствие с  бъдещите разпоредби в сферата. Търсят се споразумения за лиценз или техническо сътрудничество с индустриални партньори или доставчици на технологии.

 

ФРАНЦИЯ
TRFR20210122001
Френска фармацевтична компания е специализирана в производство на ветеринарни лекарства. За един от своите продукти компанията търси производител за производство на таблетки. Търсеният партньор трябва да има ветеринарен клас и да може да произвежда съгласно GMP (добри производствени практики) за твърда форма. Търси се споразумение за производство.

 

ГЕРМАНИЯ
TRDE20210112001
Немска автомобилна компания търси устойчиви решения за материали, базирани на каучук и пластмаси за флуидни тръби (маркучи) за приложение в автомобилната сфера. Целта е да се намали теглото на автомобила и по този начин да се допринесе за по-нисък разход на гориво. Търси се търговско споразумение с техническа помощ. Това търсене е свързано с предизвикателство за развитие на иновации, във връзка с отворена иновационна платформа.

 

СИНГАПУР
TRSG20210121001
МСП от Сингапур търси сухи съставки на основата на шоколад  /мазнини, които може да заменят и да имат подобно усещане за вкус като захар, или технологии за съставки, които могат да противодействат на отрицателни качества на храната. Търсенето е във връзка с посрещане на нарастващото търсене на продукти с по-ниско съдържание на мазнини и захар, които не правят компромис с вкуса, дори и при намалени нива на мазнини и захар. Търсят се партньори с горепосочените технологии или възможности за сътрудничество за научноизследователска и развойна дейност, съвместно предприятие или лицензионно споразумение.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР е против предложенията на НСОРБ за поредно отлагане на прилагането на новата база за определяне на такса битови отпадъци
БТПП - съорганизатор на онлайн конференция с компании от Пермския край
Предстоят двустранни бизнес събития с участие на фирми от различни региони на Русия Още
Покана за безплатни бизнес срещи в рамките на „Дни за технологичното и бизнес сътрудничество“
12 – 15 април 2021 г., по време на Hannover Messe Още
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Фискалната политика в България и възстановяването от пандемията
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Р България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.
Отразява тенденциите, мерките и политиките в областта на енергийната сигурност и ефективност Още
Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията към бързо замразените храни
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Българската икономика преди и по време на коронавирусната пандемия: предизвикателства, възможности и перспективи в контекста на Европейския съюз
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Кръгова икономика: евродепутатите призовават за по-строги правила за потребление и рециклиране в ЕС
Настояват да бъде разширен обхватът на Директивата за екодизайн Още
ЕС предлага нова програма за Средиземноморието
Приоритетни сектори: създаване на растеж и работни места, инвестиране в човешки капитал и добро управление Още