Назад

Консултационен документ за концепция на проект на Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти


Министерството на земеделието организира обществена консултация по реда на Глава втора, Раздел V от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието по концепция за нов Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти (ЗПБОППСП).

Чрез обществената консултация се канят всички заинтересовани страни да дадат предложения и коментари по концепцията за нов ЗПБОППСП, която има за цел да представи основните направления на бъдещите нормативни предложения за реформа в областта на обществените отношения, свързани с въпроси, касаещи обединенията на земеделските производители на национално, регионално и областно ниво.

Законопроектът има за цел да урежда функционирането на браншови организации в съответствие с Правилата за определяне на национално, регионално и областно представителни браншови организации, част от Стратегическия план на България, което определя потребността от създаване на законова рамка.

Законопроектът ще допринесе за очакваните ползи за земеделските производители и бизнес операторите, които, функционирайки обединени на национално, регионално и областно ниво, ще имат обща визия за развитие, прозрачен избор за членство и представителност и регламентирани отношения с държавните институции.

 Отговорна структура:

 дирекция „Пазарни мерки и организации на производители”,

 Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 AMehmedova@mzh.government.bg

 

Дата на откриване:

18.5.2022 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Земеделие и селски райони

Дата на приключване:

17.6.2022 г.

Добави коментар