Назад

Доклад за развитието на търговско-икономическото и инвестиционното сътрудничество България – Пакистан


Посолството на България в Пакистан предостави на БТПП доклад на Търговско-промишлената палата на Карачи (Karachi Chamber of Commerce and Industry – KCCI) за развитието на търговско-икономическото и инвестиционното сътрудничество с България. В документа са представени сектори с добър потенциал за по-нататъшно развитие и разширяване на двустранното търговско-икономическото и инвестиционното сътрудничество. Посочени са  конкретни стоки за внос/износ в редица области, в т.ч. хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство, тютюнопроизводството, фармацевтичната  и химическата индустрия, текстила и кожените изделия, електрическите машини и оборудване, медицинските изделия и др. Заявен е интерес към продукти като българското кисело мляко и е отбелязан потенциалът на двете страни за реекспорт на стоки предвид ключовото им географско положение.

При интерес от страна на български фирми конкретни предложения могат да бъдат изпращани в БТПП, Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации", e-mail: interdpt@bcci.bg

Линк към доклада