Брой 44 (2299), 05-03-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Динамика на търговския ни стокообмен с Испания


Алексей Андреев, новоназначен посланик на Република България в Кралство Испания, посети Българската търговско-промишлена палата. Председателят на БТПП Цветан Симеонов обсъди с него търговско-икономическите и инвестиционни отношения между двете страни в контекста на пандемията.

В периода януари-септември 2020 г. стокообменът между България и Испания е в размер на 902.9 млн. евро и отбелязва спад от 44.2%. Износът за Испания е намалял с 23.7% и заема дял от 2.4% от общия износ на България. Вносът е намалял с 57.4% и има дял от 1.9%. За пръв път от десет години търговското салдо е положително за нашата страна (30 млн. евро)*.

Въпреки негативните резултати в двустранния стокообмен, Испания заема 11-то място по отношение на износа и 15-то място по отношение на вноса сред търговските партньори на България.

По данни на БНБ преките чуждестранни инвестиции от Испания в България към 01.10.2020 г. са в размер на 1.1619 млрд. евро. През 2019 г. потокът на преките чуждестранни инвестиции от Испания в България е 35.8 млн. евро.

Симеонов и Андреев обсъдиха трудната икономическа обстановка в Европа като набелязаха конкретни стъпки за улесняване връзките между компании от България и Испания. Посланик Андреев ще включи в програмата си посещение в Камарата на търговията, индустрията, услугите и корабоплаването на Испания, а БТПП ще организира виртуални събития с партньорите си в Испания за детайлно информиране на бизнеса относно новата ситуация. Испания е в извънредно положение до 9 май 2021 г. като мерките са динамични.

Алексей Андреев се запозна с информационните бази данни на БТПП и бе договорен още по-засилен обмен на информация с Посолството на България в Мадрид и Службата по търговско-икономически въпроси там.

--------------------
* Информация от Министерството на икономиката

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Институтът за развитие на мениджмънта – Швейцария подписаха споразумение за сътрудничество с фокус върху конкурентоспособността
Динамика на търговския ни стокообмен с Испания
В контекста на трудната икономическа обстановка в Европа Още
Покана за виртуална конференция с руски компании от Ростовска област
12 март 2021 г. от 10.35 ч. Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
Женското предприемачество: COVID-19 засилва предизвикателствата, като същевременно има трансформиращ ефект
Проучване на Мрежата на жените предприемачи към Асоциацията на европейските търговски палати Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Отворена е втора покана за подаване на проектни предложения в рамките на инициативата ELIIT
Насочена специално към компании, работещи в обувната и кожарската индустрии Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
БВП на човек от населението през 2019 г. в регионите на ЕС
От 32% от средния за ЕС в Северозападния регион на България до 260% в Люксембург Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Климатичен хъб за малки и средни предприятия
База данни с инструменти и ресурси Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски стълб на социалните права: превръщането на принципите в дела
С активното участие на социалните партньори и гражданското общество Още
Европейската комисия предлага мерки за гарантиране на равно заплащане за равен труд
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство