Брой 44 (2299), 05-03-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски стълб на социалните права: превръщането на принципите в дела


Европейската комисия представи амбицията си за силна социална Европа, която се съсредоточава върху работните места и уменията за бъдещето и проправя пътя за справедливо, приобщаващо и устойчиво социално-икономическо възстановяване. В плана за действие по Европейския стълб на социалните права са очертани конкретни действия за по-нататъшно прилагане на принципите на Европейския стълб на социалните права под формата на съвместно усилие на държавите членки и ЕС с активното участие на социалните партньори и гражданското общество.

Планът за действие определя три водещи цели за ЕС, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г.:

  1. Най-малко 78 % от хората на възраст между 20 и 64 години трябва да са трудово заети.
  2. Всяка година най-малко 60 % от всички възрастни следва да участват в обучение.
  3. Броят на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, следва да намалее с поне 15 милиона души.

Новите водещи цели до 2030 г. са в съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие и определят общата амбиция за силна социална Европа. Заедно с преразгледания набор от социални показатели те ще позволят на Комисията да наблюдава напредъка на държавите членки в рамките на европейския семестър.

Комисията представя днес и препоръка на Комисията относно ефективна активна подкрепа за заетостта след кризата, предизвикана от COVID-19 (EASE), с цел подпомагане на възстановяването и създаването на работни места.

Повече информация ще намерите тук.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Институтът за развитие на мениджмънта – Швейцария подписаха споразумение за сътрудничество с фокус върху конкурентоспособността
Динамика на търговския ни стокообмен с Испания
В контекста на трудната икономическа обстановка в Европа Още
Покана за виртуална конференция с руски компании от Ростовска област
12 март 2021 г. от 10.35 ч. Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
Женското предприемачество: COVID-19 засилва предизвикателствата, като същевременно има трансформиращ ефект
Проучване на Мрежата на жените предприемачи към Асоциацията на европейските търговски палати Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Отворена е втора покана за подаване на проектни предложения в рамките на инициативата ELIIT
Насочена специално към компании, работещи в обувната и кожарската индустрии Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
БВП на човек от населението през 2019 г. в регионите на ЕС
От 32% от средния за ЕС в Северозападния регион на България до 260% в Люксембург Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Климатичен хъб за малки и средни предприятия
База данни с инструменти и ресурси Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски стълб на социалните права: превръщането на принципите в дела
С активното участие на социалните партньори и гражданското общество Още
Европейската комисия предлага мерки за гарантиране на равно заплащане за равен труд
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство