Брой 44 (2299), 05-03-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕКОЛОГИЯ, СО2

Климатичен хъб за малки и средни предприятия


Климатичният хъб за малки и средни предприятия /SME Climate Hub/, в партньорство с Оксфордския университет, предоставя подкрепа за намаляване на половина на вредните емисии до 2030 г. и постигане на нетни нулеви емисии до 2050 г. Инструментите и ресурсите, изготвени от Климатичния хъб, помагат за измерване на емисиите, разработване на климатична стратегия, собствени емисии и емисиите в съответната верига за създаване на стойност, както и предоставят допълнителни помощни проекти.

Инструментите и ресурсите са разнообразни: интерактивни инструменти, ръководства, казуси, уеб семинари и доклади и ще бъдат разширени с течение на времето.

Базата данни с инструменти и ресурси ще се актуализира непрекъснато. Заинтересованите компании могат да използват материалите и да споделят мнение за тях. Могат и да препоръчат инструмент или ресурс за включване в SME Climate Hub, като попълнят този формуляр.

За допълнителна информация, моля посетете този сайт.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Институтът за развитие на мениджмънта – Швейцария подписаха споразумение за сътрудничество с фокус върху конкурентоспособността
Динамика на търговския ни стокообмен с Испания
В контекста на трудната икономическа обстановка в Европа Още
Покана за виртуална конференция с руски компании от Ростовска област
12 март 2021 г. от 10.35 ч. Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
Женското предприемачество: COVID-19 засилва предизвикателствата, като същевременно има трансформиращ ефект
Проучване на Мрежата на жените предприемачи към Асоциацията на европейските търговски палати Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Отворена е втора покана за подаване на проектни предложения в рамките на инициативата ELIIT
Насочена специално към компании, работещи в обувната и кожарската индустрии Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
БВП на човек от населението през 2019 г. в регионите на ЕС
От 32% от средния за ЕС в Северозападния регион на България до 260% в Люксембург Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Климатичен хъб за малки и средни предприятия
База данни с инструменти и ресурси Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски стълб на социалните права: превръщането на принципите в дела
С активното участие на социалните партньори и гражданското общество Още
Европейската комисия предлага мерки за гарантиране на равно заплащане за равен труд
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство