Брой 44 (2299), 05-03-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ

Женското предприемачество: COVID-19 засилва предизвикателствата, като същевременно има трансформиращ ефект


Ново  проучване на Мрежата на жените предприемачи към Асоциацията на европейските търговски палати (EWN at EUROCHAMBRES) показва, че мерките за ограничаване на Сovid-19 са затвърдили редица съществуващи пречки пред женското предприемачество. В същото време резултатите, получени въз основа на обратна информация от над 500 респонденти от 20 държави, подчертават трансформиращото въздействие на кризата върху бизнес практиките и моделите на много жени предприемачи. Председателят на Мрежата на жените предприемачи, Марта Шулц, призова политиците да осигурят целенасочена подкрепа за жените предприемачи, за да се увеличи максимално техният принос към процеса на икономическо възстановяване в Европа.

Сред основните констатации от проучването на EWN са:

  • Дигитален катализатор: над 46% от участниците в проучването са въвели електронни продажби и дигитална реклама в отговор на ограничителните мерки.
  • Увеличен дисбаланс между работата и личния живот: 50% заявяват, че пандемията е оказала силно въздействие върху техния баланс между личния и професионалния живот.
  • Проблемите с финансовата ликвидност продължават: докато финансовата ликвидност беше определена като основен проблем от респондентите, пандемията не оказва значително влияние върху динамиката на достъпа до кредити, което продължава да бъде трайно предизвикателство за жените предприемачи.
  • Трансформация на бизнеса: Две трети от жените предприемачи заявяват, че ограничителните мерки са ги накарали да променят бизнес модела си. Също толкова дами смятат, че тази промяна ще има дългосрочно влияние върху визията на техните компании.
  • Недостиг на цифрови умения: 75 % потвърждават необходимостта от обучение и подкрепа за подобряване на цифровите умения.

Резултатите от проучването бяха обсъдени по време на онлайн събитие на EWN в навечерието на Международния ден на жената. В изказването си председателят на Мрежата на жените предприемачи към EUROCHAMBRES, Марта Шулц, заяви: "Пандемията засили още повече съществуващите предизвикателства, които жените предприемачи срещат. Проучването изтъква отново необходимостта от политически мерки в цяла Европа, които да дадат възможност на жените предприемачи да придобият умения за цифровизация, адекватен достъп до финансиране и запазване на равновесието между професионалния и личния живот, да се използва потенциала на жените предприемачи за принос към икономическото възстановяване.”

Мрежата на жените предприемачи към EUROCHAMBRES е енергична и важна паневропейска общност, в която се събират дами от бизнеса за да сподели знания, най-добри практики, контакти и да се възползва от стратегически партньорства. БТПП също участва в EWN със свои представители.

Проучването на EWN и онлайн събитието са изготвени от EUROCHAMBRES в тясно сътрудничество с Unioncamere и Федералната икономическа камара на Австрия.

Резултати от проучването на EWN на английски език

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Институтът за развитие на мениджмънта – Швейцария подписаха споразумение за сътрудничество с фокус върху конкурентоспособността
Динамика на търговския ни стокообмен с Испания
В контекста на трудната икономическа обстановка в Европа Още
Покана за виртуална конференция с руски компании от Ростовска област
12 март 2021 г. от 10.35 ч. Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
Женското предприемачество: COVID-19 засилва предизвикателствата, като същевременно има трансформиращ ефект
Проучване на Мрежата на жените предприемачи към Асоциацията на европейските търговски палати Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Отворена е втора покана за подаване на проектни предложения в рамките на инициативата ELIIT
Насочена специално към компании, работещи в обувната и кожарската индустрии Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
БВП на човек от населението през 2019 г. в регионите на ЕС
От 32% от средния за ЕС в Северозападния регион на България до 260% в Люксембург Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Климатичен хъб за малки и средни предприятия
База данни с инструменти и ресурси Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски стълб на социалните права: превръщането на принципите в дела
С активното участие на социалните партньори и гражданското общество Още
Европейската комисия предлага мерки за гарантиране на равно заплащане за равен труд
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство