Назад

Дискусия относно ролята на цифровата трансформация в растежа на европейския бизнесВ края на месец ноември експерти от Българската търговско-промишлена палата участва в редовна среща на групата за МСП в Европейския парламент. Тема на срещата бе ролята на цифровата трансформация в растежа на европейския бизнес.  Участие взеха Мартина Длабайова, член на ЕП, Малгоржата Никовска, ръководител на отдел в ЕК, представители на Европалати и национални и регионални бизнес организации.

Главният изпълнителен директор на Асоциацията на европейските търговски палати Бен Батърс подчерта необходимостта от преодоляване на предизвикателствата, които възпрепятстват цифровата трансформация на малките и средни предприятия. „Европалати застава зад идеята за достъпно финансиране, създаване на добра регулаторна рамка за новите технологии, както и развитие на уменията и обучения, за да се гарантира, че МСП ще имат преимущество и участие в глобалната конкурентоспособност и иновации.“, каза Батърс.

Биргит Аренс -  сътрудник в Европалати, представи постигнатото по европейски проект EULEP. Проектът се стреми да използва високи постижения в професионалното образование и обучение във връзка с нововъзникващи бизнес области като изкуствен интелект и виртуална реалност. Позовавайки се на резултатите от неотдавнашно проучване, осъществено по проекта, Аренс посочи необходимостта от изрично повишаване осведомеността на компаниите и осигуряване на обучение за тях, така че да могат да използват напълно икономическия потенциал на технологиите, като същевременно разчитат на подходящо обучена работна сила. Сред най-големите предизвикателства за МСП в сферата на дигитализацията се очертават: разходите за дигитализация, ресурсите, сигурността, дигиталните умения на служителите, както и съответствието с правните разпоредби.

Бе договорено дискусията да остане отворена и да продължи с участието на представители на ЕП, ЕК, Европалати и бизнеса.