Назад

Висшето образование произвежда все повече педагози, а изтичането на мозъци намалява

Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика

Институтът за пазарна икономика коментира данните от новото издание на Рейтинговата система на висшите училища (РСВУ) в България за 2023 година. Изследването показва основни аспекти на това как се представят всички 51 университета (с общо почти 30 филиала) и 52 професионални направления в страната. Софийският университет отново е на върха с най-добри резултати в повечето специалности, които предлага.

Сред предлаганите специалности продължава свиването на приемa в направленията икономика и администрация и управление – студентите в тях намаляват с над шест хиляди за пет години. За сметка на това в същия период най-много нараства приемът в двете педагогически направления, медицина, здравни грижи и стоматология – общо с над шест хиляди студенти.

Именно увеличеният дял на студентите, обучаващи се в „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по“ показва ефектите от усилията за увеличаване на броя на педагозите през последните години, основно чрез повишаване на държавната поръчка по тези специалности и заплащането на учителите. Докато през 2015 г. средният осигурителен доход на новозавършилите (през последните пет години) тези направления е около 75% от средния за всички направления, през 2023 г. той нараства до около 90%.

Ръст на интереса към педагогическите направления се вижда и през увеличения среден успех от средното образование за новите студенти в тях през последните години (въпреки че за последната той се свива).

Ръстът на студентите в специалностите в сектора на здравеопазването пък е обвързан и нарастването на чуждестранните студенти, за които именно медицината е предпочитана специалност. За последното десетилетие делът на чуждестранните студенти се е увеличил двойно – от 4% до 8%. Конкретно в направление „Медицина“ те нарастват от под 40% през 2013 г. до близо 60% през 2023 година. 

Може би една от най-важните тенденции, които показват новите данни е нарастването на приложението на придобитото образование. Докато преди десетилетие около 46% от новозавършилите работят на позиция, изискваща висше образование, през 2023 г. този дял достига над 59%. Разбира се, това продължава да е нисък дял, който е свързан както с разхищението на ресурси, време и усилия, така и със слабостите на средното образование и особено професионалното такова, които не успяват да осигурят нужните кадри на пазара на труда.

Друго ключово наблюдение е продължаващото намаляване на „изтичането на мозъци“ страната. За последното десетилетие делът на осигурените в България сред новозавършилите се повишава от 76% до 86% през 2023 година. Тази тенденция е свързана с по-високата реализация и ниската безработица сред висшистите (2%), бързите темпове на нарастване на номиналните заплати за квалифицираните кадри у нас, но така също и с развитието на технологиите и възможностите за работа от разстояние.

Рейтинговата система и тази година дава ценна информация за висшите училища в страната. Въпреки положителните тенденции, все още има много проблеми за разрешаване като раздут прием в някои специалности, ниско приложение на висшето образование, безперспективни направления с приоритетен прием, разхищение на публичен ресурс, много университети с ниско качество на образованието, ограничена научна дейност.