Назад

Дискусия за човешките ресурси събра в Русе представители на бизнеса


Програмите за финансиране на бизнеса в началото на новия програмен период, човешките ресурси в компаниите и наставничеството между различните поколения бяха акцентите в срещата, организирана от Българо-румънската търговско-промишлена палата и фирми от региона.

Представители на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ представиха програмите, проектите и мерките за заетост през 2022 година, както и индикативната годишна работна програма на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.“.

Процедурите, които се очаква да бъдат обвени през месец март следващата година са за адаптирана работна среда и за дигитални умения. Предстои пускане на процедури за Устойчива заетост на хора в неравностойно положение (юни 2023 г.), Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво (септември 2023 г.), Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица (май 2023 г.), Нови умения – процедура за предоставяне на БФП чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване и Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение (май 2023 г.).

Екипът на Българо-румънска палата представи резултатите от проекта LearnGen и създадените ресурси за наставничеството на работното място между хора от различни поколения.

Домакините от Русенската търговско-индустриална камара също споделиха предприемачески опит при насърчаването на младежи да участват активно в теми като устойчиво развитие, опазване на околната среда и други "зелени" инициативи.

Форумът бе организиран по инициатива на Българо-румънската търговско-промишлена палата, която от две години ръководи европейски консорциум от 7 партньори от 6 държави, ангажиран с идеята да създаде новаторски модели за менторство между поколенията на работното място. Начинанието се осъществява чрез проект LearnGen, финансиран от програма „Еразъм+“.

Българо-румънска палата работи по още 13 проекта с европейско и национално финансиране в подкрепа на фирмите. Сред успешно приключилите, свързани с развитието на човешките ресурси е проектът ВИЗА, насочен към трансграничната трудова мобилност. Палатата има лицензиран Център за професионално обучение, чрез който подпомага компаниите в повишаването на квалификацията на техните служители. По новата Програма за развитие на човешките ресурси Центърът може да съдейства с провеждането на обучения, включително и по т.нар. ключови компетентности, сред които са езиковите. Традиционно търсени са курсовете по румънски език, а следващото обучение за начинаещи, които искат за се запознаят с езика ще започне през пролетта на 2023 година.