Назад

Посетете онлайн Средиземноморския павилион по време на COP 27


Средиземноморският регион се затопля с 20% по-бързо от средното за света и е вторият най-бързо затоплящ се район на планетата, но също така е и център на нови екологични решения.

За първи път по време на 27-ата Конференция на ООН по изменение на климата (COP27) в Шарм ел-Шейх, Египет (6-12 ноември 2022)  ще присъства Средиземноморски павилион, организиран от Средиземноморския съюз*  в партньорство с най-важните регионални организации за действие в областта на климата. Разположен в синята зона на COP27, Средиземноморският павилион ще се фокусира върху предизвикателствата, пред които е изправен регионът, както и съответните решения. Павилионът разполага с MedECC -  независима мрежа от над 600 учени от 35 страни.

Посетете първия по рода си #MediterraneanPavilion , по време на COP 27 Blue Zone или се присъединете онлайн за поредицата от събития.

Посетете Средиземноморския павилион

---------

*Средиземноморски съюз е международна организация на страните от Средиземноморието. Той е многостранен съюз за сътрудничество, който обхваща 43 държави: 27 страни членки на Европейския съюз и 16 средиземноморски страни от Северна Африка, Близкия изток и Балканите.