Брой 145 (150), 27-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Доклад на УНКТАД: Инвестициите в България през 2011 съставляват 0,15% от всички инвестиции по света


Българската агенция за инвестиции очаква през тази година да има ръст от около 10-15 на сто на преките чуждестранни инвестиции в България спрямо миналата година, ако трендът, който продължава през последните една-две години, се запази. Това съобщи изпълнителният директор на агенцията Борислав Стефанов след като представи изводите и препоръките на Световния доклад за инвестициите за 2012 г.

Докладът е на Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) и е на годишна база. Той показва случващото се с инвестициите по света през 2011 година.

Миналата година инвестициите в страна бяха на стойност 1,3 млрд. евро /1,8 млрд. долара/, каза Стефанов. Това на фона на общо 1,5 трилиона долара по света, прави 0,15 процента от всички инвестиции по света. Така България се нарежда на 50-60 място по размер на привлечени инвестиции според доклада, обясни Стефанов.

По данни на БАИ за първите пет месеца на тази година шест-седем пъти са се увеличили инвестициите у нас спрямо същия период на миналата година. Последните няколко години инвестициите в секторите извън финансите винаги са около милиард и милиард и половина евро, и като цяло обемът се запазва стабилен, каза Стефанов. Основно чуждестранните вложения са в преработващата промишленост.

Инвестициите в телекомуникациите, енергетиката и преработвателната промишленост за България са 70-80 на сто от всички инвестиции, докато за света - около 40-50 на сто. Близо 90 на сто от всички преки чуждестранни инвестиции у нас са от страни от ЕС.

Общият обем на инвестициите в световен мащаб за 2011 г. е 1,5 трилиона долара, показват данни от доклада. Пикова година е била 2007 г., когато размерът на преките чуждестранни инвестиции в света е бил около 2 трилиона долара. В доклада е посочено, че за тази година се очаква инвестициите да достигнат 1,6 трилиона долара, а предкризисните нива ще бъдат достигнати през 2014 година.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Анкетно проучване на БТПП: Само 30% одобряват прехвърлянето на административни структури от София в други градове на страната
Преобладава мнението, че не е направена оценка на въздействието Още
БТПП участва в КС към Пакта за индустриална стабилност
Експертна група ще разработи нов механизъм за договаряне на енергия с големите индустриални енергийни консуматори Още
Покана за участие в бизнес делегация до Сингапур
Ще бъде организиран двустранен форум с местни фирми, със съдействието на Бизнес федерацията на Сингапур Още
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Покана за участие в Първо мобилно туристическо изложение във Враца
Участието в изложението е безплатно Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Доклад на УНКТАД: Инвестициите в България през 2011 съставляват 0,15% от всички инвестиции по света
Българската агенция за инвестиции очаква ръст на преките чужди инвестиции с около 10-15% тази година Още
НСИ: Бизнес климатът през юли се подобрява
Подобрение е регистрирано в промишлеността, строителството и търговията на дребно, а в сектора на услугите - влошаване Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия подготвя промяна в графиците за търгове на квоти за емисии
Схемата за търговия с емисии на ЕС обхваща около 11 000 промишлени инсталации Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство