Брой 145 (150), 27-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Анкетно проучване на БТПП: Само 30% одобряват прехвърлянето на административни структури от София в други градове на страната


Във връзка с предстоящо обсъждане на въпроса за прехвърляне на административни служби от столицата в други градове на страната, БТПП проведе експресно анкетно проучване на 25-26 юли т.г. сред членовете на Палатата.

Само 30,55% одобряват прехвърлянето на Агенция Митници в Русе, Управлението на туризма - в Пловдив, и Агенцията по рибарство и аквакултури - в Бургас.

По-голямата част (69,45%) не одобряват предложеното прехвърляне.

Тези, които одобряват прехвърлянето, поддържат идеята с мотивите, че:

  • услугите ще се доближат до крайния клиент (12.8%);
  • ще се подобри заетостта в региона (10,25%);
  • ще се подобри обслужването (5%).

Тези, които не одобряват прехвърлянето, акцентират върху следните аргументи:

  • ще има допълнителни разходи за държавния бюджет (43,6%);
  • ще има нарушен синхрон в работата на администрациите (41,1%);
  • ще има спад в капацитета поради промени в екипите (38,5%);
  • ще се влоши обслужването (30,7%).

Като цяло от всичките отговори обаче е видно следното:

  1. Необходимо е въвеждане на обслужване по електронен път;
  2. По-добре, ако има средства, те да се пренасочат за по-добро обслужване и за нови митнически бюра за доближаване на услугата до клиента;
  3. Не е направена още оценка на ползите и на разходите или на въздействието. Непростимо е това да става в наше време, когато има програми за такива оценки. Ако се докаже ефективност, болшинството може и да приеме идеята.
НОВИНИ ОТ БТПП
Анкетно проучване на БТПП: Само 30% одобряват прехвърлянето на административни структури от София в други градове на страната
Преобладава мнението, че не е направена оценка на въздействието Още
БТПП участва в КС към Пакта за индустриална стабилност
Експертна група ще разработи нов механизъм за договаряне на енергия с големите индустриални енергийни консуматори Още
Покана за участие в бизнес делегация до Сингапур
Ще бъде организиран двустранен форум с местни фирми, със съдействието на Бизнес федерацията на Сингапур Още
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Покана за участие в Първо мобилно туристическо изложение във Враца
Участието в изложението е безплатно Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Доклад на УНКТАД: Инвестициите в България през 2011 съставляват 0,15% от всички инвестиции по света
Българската агенция за инвестиции очаква ръст на преките чужди инвестиции с около 10-15% тази година Още
НСИ: Бизнес климатът през юли се подобрява
Подобрение е регистрирано в промишлеността, строителството и търговията на дребно, а в сектора на услугите - влошаване Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия подготвя промяна в графиците за търгове на квоти за емисии
Схемата за търговия с емисии на ЕС обхваща около 11 000 промишлени инсталации Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство