Брой 145 (150), 27-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в КС към Пакта за индустриална стабилност


Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва заседание на Консултативния съвет към Пакта за индустриална стабилност, където бяха оценени резултатите от досегашната работа, неговата ефективност и ползите за гарантиране на индустриалната стабилност, за създаване на прогнозируема и добра икономическа среда в страната. 
Създадена беше експертна група, която да разработи нов механизъм за договаряне на енергия с големите индустриални енергийни консуматори.

БТПП изпрати становище до председателя на Консултативния съвет за индустриална стабилност, в което изложи позицията си по въпроса за правния анализ за използването на  валутни и хеджинг операции, изготвен от Булгаргаз, включително и по избора на съответна процедура за обществена поръчка, която да осигури свободна и лоялна конкуренция между кандидатите (виж тук) .

НОВИНИ ОТ БТПП
Анкетно проучване на БТПП: Само 30% одобряват прехвърлянето на административни структури от София в други градове на страната
Преобладава мнението, че не е направена оценка на въздействието Още
БТПП участва в КС към Пакта за индустриална стабилност
Експертна група ще разработи нов механизъм за договаряне на енергия с големите индустриални енергийни консуматори Още
Покана за участие в бизнес делегация до Сингапур
Ще бъде организиран двустранен форум с местни фирми, със съдействието на Бизнес федерацията на Сингапур Още
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Покана за участие в Първо мобилно туристическо изложение във Враца
Участието в изложението е безплатно Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Доклад на УНКТАД: Инвестициите в България през 2011 съставляват 0,15% от всички инвестиции по света
Българската агенция за инвестиции очаква ръст на преките чужди инвестиции с около 10-15% тази година Още
НСИ: Бизнес климатът през юли се подобрява
Подобрение е регистрирано в промишлеността, строителството и търговията на дребно, а в сектора на услугите - влошаване Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия подготвя промяна в графиците за търгове на квоти за емисии
Схемата за търговия с емисии на ЕС обхваща около 11 000 промишлени инсталации Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство