Назад

Държавата ще покрива разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с българска компания


Министерството на икономиката и индустрията изпрати на БТПП информация относно Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател.  Съгласно  писмото, заинтересованите фирми имат възможност да представят своите предложения за специалности за учебната 2023/2024г., в които работодателите имат недостиг на квалифицирани кадри и същевременно проявяват интерес да инвестират в обучението им, съобразно цитираната Наредба.

При интерес, моля, изпратете Вашите предложения за специалности до 29 март т.г. в БТПП на посочения адрес по-долу. В тази връзка, следва да попълните приложената справка с предложения за работодатели за 2023/2024г. Същите ще бъдат обобщени от БТПП и ще бъдат изпратени в Министерство на икономиката и индустрията.

Необходимо е да се има предвид, че всички работодатели, които са кандидатствали през миналата 2022/2023г.  учебна година и не са подписали договор със студенти в специалности, в които изпитват недостиг на кадри, ще бъдат включени автоматично в Списъка с предложения за работодатели през учебната 2023/2024г. и не е необходимо да изпращат нови заявления. Моля, вижте приложената Справка с информация за кандидатствали работодатели за учебната 2022/2023г.

БТПП препоръчва на своите членове  да бъдат максимално активни и при интерес да подадат заявка в Палатата за включване в списъка, като по този начин ще се допринесе за решаване  на проблема с дефицит на кадри, а от друга страна инвестициите в образованието ще се върнат в българската икономика.

За допълнителна информация и получаване на предложения: Маргарита Дамянова, тел.: (+359 2) 8117 477, 8117 479, 0888 575 260; e-mail: m.damyanova@bcci.bg; mardor@bcci.bg

Приложение: