Назад

Международна тристранна конференция на тема „Европейски облак за отворена наука“


Министерството на образованието и науката, съвместно с Европейската комисия, Европейския облак за отворена наука (E – European Open Science Cloud, EOSC) организира тематична тристранна конференция, която ще се проведе в хибриден формат на 28 март в София (09:00-16:00 ч.).

Целта на това международно събитие е да популяризира политиките, стратегиите и дейностите по темата за отвореният достъп до научна информация и да даде представа за напредъка в изпълнение на плановете за постигане на националните и европейските политики и практики по отношение на отворената наука.

Тристранното сътрудничество е концепция за стратегическа координация между Европейската комисия, Асоциацията на EOSC (EOSC-A) и всяка държава-членка и асоциирана държава, участващи в Управителния съвет на EOSC.

Инициативата Европейски облак за отворена наука (ЕООН), регламентирана чрез Асоциация, в която членува и България, е от съществено значение за разпространението на научното знание в Европа и допринася за широкото и своевременно разпространяване на резултатите от научните изследвания. Реализацията й се съгласува между държавите членки с цел избягване на допълнителни административни и финансови трудности на национално и европейско ниво.

Отвореният достъп до научна информация е от съществено значение за разпространението на научното знание в Европа. Той има отражение върху науката, индустрията и обществото и е важен елемент за по-ефективното използване на вече съществуващи знания с научна стойност.

Домакинстването на събитието е изключително важно с оглед изпълнението на Националния план за отворена наука и необходимостта от разработване и изпълнение на институционални планове за отворена наука, отворени данни, отворен софтуер и др.  В проекта на програмата се предвижда представяне и на българския портал за отворена наука, който беше създаден в изпълнение на Националния план. В портала към м. февруари 2023 г. са регистрирани над 46 000 публикации, дисертационни трудове, книги, доклади от конференции на отворен достъп.

Модератор на панелните сесии ще бъде д-р Владимир Божилов, доцент в катедра „Астрономия“ на Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ и водещ научен комуникатор. Работният език за събитието е английски. За участие в събитието е необходима предварителна регистрация.

Полезни връзки:

Контакт с организаторите:  Калин Мутавчиев (02/ 921 7 691; k.mutavchiev@mon.bg)