Назад

Законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането


Проектът на Закон за допълнение на Кодекса за застраховането има за цел засилване на регулаторната рамка по отношение на изпълнението на задълженията на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) и на застрахователите във връзка с функционирането на системата „Зелена карта“ в България. Чрез него ще се постигне гарантиране на точно и своевременно изпълнение на задълженията на застрахователите и НББАЗ в рамките на системата „Зелена карта“, съгласно изискванията на Вътрешните правила на Съвета на бюрата. Също така, ще се създаде правна възможност за предприемане на надзорни действия от страна на Комисията за финансов надзор в случай на неизпълнение на задълженията на застрахователите и на НББАЗ в рамките на системата „Зелена карта“.

 

Отговорна дирекция:

„Регулация на финансовите пазари“

E-mail:

s.koleva@minfin.bg

m.r.dimitrova@minfin.bg

 

 

Дата на откриване:

17.3.2023 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Финанси и данъчна политика

Дата на приключване:

18.4.2023 г.

Добави коментар