Брой 70 (2325), 12-04-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Промени в Наредба № Н-2/2014 г. за фискален контрол върху стоки с висок фискален риск


В Държавен вестник бр. 29 от 09.04.2020 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове (Наредба № Н-2/2014 г.), в сила от 01.06.2021 г.

Промените са обусловени от промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) (обн. ДВ, бр. 105 от 2020 г.), регламентиращи правна възможност за доброволно предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск.

Основната цел на доброволно предварително деклариране на данни за превози на стоки с висок фискален риск е да бъдат облекчени задължените лица и администрацията при осъществяването на фискален контрол на стоки с висок фискален риск.

В тази връзка в съответствие с разпоредбата на чл. 127и, ал. 8 от ДОПК е въведена нова глава първа „а” - Доброволно деклариране на превоз на стоки с висок фискален риск (чл. 7а - чл. 7д) и съответно нови приложения № 4 , № 5№ 6 и № 7. Изменено е и приложение № 3.

Виж Мотивите за направените промени.

Източник: TiTA.bg

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Активизиране на деловите контакти България - Молдова
Среща с Н. Пр. Анатол Чебук, извънреден и пълномощен посланик на Молдова Още
Онлайн практически семинар за киберсигурност, 19-20 април 2021 г.
Информация за осигуряването, получаването, запазването и разследването на доказателства за киберпрестъпления Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Клуб на дизайнера на тема: Интериор на магазини
Ключови тенденции в проектирането и интериорния дизайн на магазини Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Екстрапак ООД пуска нова линия за нетъкан текстил
Предназначен за медицински и хигиенни изделия, мебелното производство, интериорния текстил и др. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Днес ЕК предложи по време на криза жизненоважни стоки и услуги, разпределяни от ЕС, да се освободят от ДДС
Инициативата ще увеличи максимално ефикасността на средствата на ЕС, използвани в обществен интерес Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Близо 6,7 млрд. лв. ще бъдат вложени до 2027 г. за развитие на регионите
Чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Промени в Наредба № Н-2/2014 г. за фискален контрол върху стоки с висок фискален риск
За доброволно предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск Още
СВЕТОВНА ИКОНОМИКА
МВФ завиши прогнозите си за ръст на глобалната икономика
За втори път, в рамките на последните три месеца Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Промени в съдебните процедури на Казахстан по отношение на спорове, свързани с юрисдикцията на инвестиционни спорове
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Молдовски търговски форум 2021, 28 - 30 април