Брой 70 (2325), 12-04-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Промени в съдебните процедури на Казахстан по отношение на спорове, свързани с юрисдикцията на инвестиционни спорове


СТИВ – Нур Султан

Държавният глава на Република Казахстан е подписал редица закони, свързани с модернизацията на съдебната система, включително Закона за въвеждане на някои изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и в Административно-производствения и процесуален кодекс (AППК). Законът ще влезе в сила на 1 юли 2021 г. - датата, на която AППК също трябва да влезе в сила.

Кратко резюме на измененията, въведени от Закона към ГПК и АППК.

Компетентност на спорове с участието на инвеститори съгласно ГПК и AППК

  • Юрисдикция по ГПК

Законът въведе изменения в ГПК относно юрисдикцията на инвестиционните спорове, както и спорове, произтичащи от искове на държавни органи срещу инвеститори, свързани с тяхната инвестиционна дейност. От 1 юли 2021 г. тези спорове ще бъдат прехвърлени от юрисдикцията на Съда на град Нур-Султан в юрисдикцията на Специализирания междуобластен икономически съд (SIDEC) на град Нур-Султан като първоинстанционен съд.

По този начин, от датата на влизане в сила на закона, юрисдикцията на упоменатите спорове, по отношение на съдебни инстанции, ще бъде следната:

1. Първа инстанция - SIDEC на град Нур-Султан;

2. Апелативна инстанция - Съдът на град Нур-Султан;

3. Касационна инстанция - Върховният съд.

  • Юрисдикция по АППК

Законът, също така, внесе изменения в AППК във връзка с юрисдикцията на спорове, произтичащи от жалби на инвеститори срещу актове или действия на административни органи. От 1 юли 2021 г. нататък тези спорове ще се разглеждат от Специализирания междуобластен административен съд (SIDAC) в град Нур-Султан. В момента такива спорове се разглеждат от Съда на град Нур-Султан съгласно правилата на глава 29 от ГПК, които ще бъдат отменени с влизането в сила на AППК.

По този начин, от датата на влизане в сила на закона, юрисдикцията на горните спорове, по отношение на съдебни инстанции, ще бъде следната:

1. Първа инстанция - SIDAC на град Нур-Султан;

2. Апелативна инстанция - Съдът на град Нур-Султан;

3. Касационна инстанция - Съдебната колегия по административни дела на Върховния съд.

По този начин Законът установи тристепенна система на съдебна защита при спорове с участието на инвеститори.

Момент на влизане в сила на съдебните актове

Внесени са изменения в АППК по отношение на момента на влизане в сила на съдебните актове. Според тях съдебните актове, постановени съгласно АППК, влизат в сила, както следва:

• Първа инстанция - при изтичане на срока за подаване на жалба (два месеца);

• Апелативна инстанция - при изтичане на срока за подаване на касационна жалба (един месец). Съгласно предходната формулировка на AППК, актът на апелативния съд по спор, включващ инвеститора, ще влезе в сила в деня, когато касационният съд обяви решението си.

• Касационна инстанция - в деня, в който касационният съд обяви решението си.

В обосновка на горните промени, въведени от закона, законодателят посочва, че такива промени ще спомогнат за равномерното разпределение на натоварването между съдилищата, както и че ще бъдат от полза за националния инвестиционен климат.

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Активизиране на деловите контакти България - Молдова
Среща с Н. Пр. Анатол Чебук, извънреден и пълномощен посланик на Молдова Още
Онлайн практически семинар за киберсигурност, 19-20 април 2021 г.
Информация за осигуряването, получаването, запазването и разследването на доказателства за киберпрестъпления Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Клуб на дизайнера на тема: Интериор на магазини
Ключови тенденции в проектирането и интериорния дизайн на магазини Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Екстрапак ООД пуска нова линия за нетъкан текстил
Предназначен за медицински и хигиенни изделия, мебелното производство, интериорния текстил и др. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Днес ЕК предложи по време на криза жизненоважни стоки и услуги, разпределяни от ЕС, да се освободят от ДДС
Инициативата ще увеличи максимално ефикасността на средствата на ЕС, използвани в обществен интерес Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Близо 6,7 млрд. лв. ще бъдат вложени до 2027 г. за развитие на регионите
Чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Промени в Наредба № Н-2/2014 г. за фискален контрол върху стоки с висок фискален риск
За доброволно предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск Още
СВЕТОВНА ИКОНОМИКА
МВФ завиши прогнозите си за ръст на глобалната икономика
За втори път, в рамките на последните три месеца Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Промени в съдебните процедури на Казахстан по отношение на спорове, свързани с юрисдикцията на инвестиционни спорове
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Молдовски търговски форум 2021, 28 - 30 април