Брой 70 (2325), 12-04-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Днес ЕК предложи по време на криза жизненоважни стоки и услуги, разпределяни от ЕС, да се освободят от ДДС


Днес Европейската комисия предложи да се освободят от данък върху добавената стойност (ДДС) стоки и услуги, които Европейската комисия, органите и агенциите на ЕС предоставят на държавите членки и гражданите по време на криза. Това е вследствие на опита, придобит по време на коронавирусната пандемия. Наред с другото, благодарение на него стана видно, че ДДС, начисляван върху някои сделки, в крайна сметка се превръща в разход при възлагането на обществени поръчки, който оказва натиск върху ограничените бюджети. Поради това с днешната инициатива ще се увеличи максимално ефикасността на средствата на ЕС, използвани в обществен интерес за реагиране при кризи, като природни бедствия и извънредни ситуации в областта на общественото здраве. Също така с нея ще се укрепят органите на равнище ЕС за управление на бедствия и кризи, като например тези, които са в обхвата на Здравния съюз на ЕС и Механизма на ЕС за гражданска защита.

След като бъдат въведени, новите мерки ще позволят на Комисията и на другите агенции и органи на ЕС да внасят и да закупуват стоки и услуги без ДДС, когато закупените стоки и услуги се разпределят при реагиране по време на извънредна ситуация в ЕС. Получателите може да са държави членки или трети страни, като например национални органи или институции (например болници, национални здравни органи или органи за реагиране при бедствия). Стоките и услугите в обхвата на предложеното освобождаване включват например:

  • диагностични тестове и консумативи за тестване, както и лабораторно оборудване;
  • лични предпазни средства (ЛПС), като ръкавици, респиратори, маски, престилки, продукти и оборудване за дезинфекция;
  • палатки, походни легла, дрехи и храна;
  • оборудване за търсене и спасяване на хора, чували с пясък, спасителни жилетки и надуваеми лодки;
  • антимикробни средства и антибиотици, антидоти при химически заплахи, лечения при радиационно облъчване, антитоксини, таблетки йод;
  • кръвни продукти или антитела;
  • устройства за измерване на йонизиращото лъчение;
  • разработване, производство и снабдяване с необходими продукти, научноизследователски и иновационни дейности, създаване на стратегически запаси от продукти; лицензи във фармацевтичната промишленост, карантинни съоръжения, клинични изпитвания, дезинфекция на помещенията и др.

Следващи стъпки

Сега законодателното предложение, с което се внасят изменения в Директивата за ДДС, ще бъде предадено на Европейския парламент за становище и на Съвета за приемане.

До 30 април 2021 г. държавите членки ще приемат и ще публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с тази директива. Те ще прилагат тези разпоредби от 1 януари 2021 г.

Контекст

Коронавирусната пандемия подчерта значението на последователната, решителна и централизирана подготвеност и реакция на равнище ЕС по време на криза. В този контекст Комисията, ръководена от Урсула фон дер Лайен, вече начерта планове за увеличаване на подготвеността и подобряване на управлението на равнище ЕС по отношение на трансграничните заплахи за здравето и представи градивните елементи на един по-силен Европейски здравен съюз. В същото време Комисията предложи да се засили сътрудничеството между държавите — членки на ЕС, чрез механизма на ЕС за гражданска защита, за да се подобри реакцията при бъдещи природни или причинени от човека бедствия. Например в контекста на новия Европейски здравен съюз Комисията обяви създаването на Орган за реакция при извънредни здравни ситуации (HERA), който да прилага бързо най-авангардните медицински и други мерки в случай на извънредна здравна ситуация, обхващайки цялата верига за създаване на стойност, като се започне от разработването и се стигне до разпространението и използването.

ЕС вече предприе действия в областта на данъчното облагане и митниците в подкрепа на борбата с коронавирусната пандемия и на възстановяването от нея. През април 2020 г. ЕС постигна съгласие да премахне митата и ДДС за вноса на маски и други предпазни средства, необходими в борбата с пандемията. Това освобождаване остава в сила и се изготвят планове за разширяването му. През декември 2020 г. държавите — членки на ЕС, се споразумяха за нови мерки, предложени от Комисията, за да се даде възможност за временно освобождаване от ДДС за ваксините и комплектите за тестване, продавани на болници, лекари и физически лица, както и за тясно свързани услуги. Съгласно изменената директива държавите членки може при желание да прилагат намалена или нулева ставка за ваксини и комплекти за тестване. 

За повече информация

Комисията предлага по време на криза да се освободят жизненоважни стоки и услуги, разпределяни от ЕС https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-proposes-exempt-vital-goods-and-services-distributed-eu-times-crisis_en

Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета по отношение на освобождаванията при внос и някои доставки във връзка с мерки на Съюза в обществен интерес

Мерки в отговор на COVID-19 в областта на данъчното облагане и митниците

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Активизиране на деловите контакти България - Молдова
Среща с Н. Пр. Анатол Чебук, извънреден и пълномощен посланик на Молдова Още
Онлайн практически семинар за киберсигурност, 19-20 април 2021 г.
Информация за осигуряването, получаването, запазването и разследването на доказателства за киберпрестъпления Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Клуб на дизайнера на тема: Интериор на магазини
Ключови тенденции в проектирането и интериорния дизайн на магазини Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Екстрапак ООД пуска нова линия за нетъкан текстил
Предназначен за медицински и хигиенни изделия, мебелното производство, интериорния текстил и др. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Днес ЕК предложи по време на криза жизненоважни стоки и услуги, разпределяни от ЕС, да се освободят от ДДС
Инициативата ще увеличи максимално ефикасността на средствата на ЕС, използвани в обществен интерес Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Близо 6,7 млрд. лв. ще бъдат вложени до 2027 г. за развитие на регионите
Чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Промени в Наредба № Н-2/2014 г. за фискален контрол върху стоки с висок фискален риск
За доброволно предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск Още
СВЕТОВНА ИКОНОМИКА
МВФ завиши прогнозите си за ръст на глобалната икономика
За втори път, в рамките на последните три месеца Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Промени в съдебните процедури на Казахстан по отношение на спорове, свързани с юрисдикцията на инвестиционни спорове
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Молдовски търговски форум 2021, 28 - 30 април