Брой 213 (218), 01-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия събира мнения за действията след „Рио+20“


Подновяването на политическия ангажимент за устойчиво развитие бе основната тема на световната среща на върха на ООН, озаглавена „Рио+20“, която се състоя в Рио де Жанейро през юни 2012 г.Като продължение на дебатите на конференцията Европейската комисия възнамерява да разработи конкретни действия и мерки за превръщане на устойчивото развитие в реалност — както в рамките на ЕС, така и в световен мащаб. Бе организирана обществена консултация за събиране на мнения и идеи, които да бъдат използвани в предстоящо съобщение на Комисията относно действията след срещата „Рио+20“, планирано за първото тримесечие на 2013 г. Консултацията ще продължи до 15 януари 2013 г.

Обществената консултация цели набирането на информация относно редица въпроси в пет основни насоки:

1. Политики, насочени към постигане на приобщаваща екологосъобразна икономика, като средство за постигане на устойчиво развитие в ЕС и в световен мащаб.

2. Определяне на приоритетни области на действие, като например премахване на бедността, устойчиво селско стопанство, водно стопанство, устойчива енергетика, осигуряване на достойни условия на труд за всички, развитие на океаните и рибарството, устойчиво потребление и производство заедно с анализ доколко са полезни целите и показателите в тези области.

3. Разработване на цели на устойчивото развитие и анализ на отделни теми и въпроси и тяхната оптимална форма, заедно с предложения за начините, по които да се следи за напредъка по изпълнението им.

4. Анализ на възможностите за ефективна стратегия за финансиране на устойчивото развитие, включително използването на вече съществуващи ресурси, и начини за насърчаване на инвестициите.

5. Укрепване на институционалната рамка за устойчиво развитие в контекста на Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и Политическия форум на високо равнище за устойчивото развитие (HLPF), както и анализ на начините за постигане на по-активно участие на заинтересованите страни.

Следващи стъпки
Комисията планира да публикува съобщение относно действията след срещата „Рио+20“, което е насрочено за първото тримесечие на 2013 г.

Документ за резултатите от „Рио+20“

За участие в обществената консултация:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/rio20_en.htm

НОВИНИ ОТ БТПП
Още едно успешно мотивирано и прието предложение на БТПП в защита интересите на бизнеса
Благодарение на последователните усилия на Палатата беше премахнат един анахронизъм в производствата по установяване на публични вземания Още
БТПП и НДК – партньорство за съвместни проекти в изложбено-конгресната дейност
Представители на албанския бизнес гостуват на БТПП
Проявяват интерес към български предприятия от консервната и месодобивната промишленост, производители на вино и на машини за хранително-вкусовата промишленост Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Делови форум „Как да правим бизнес с Южна Африка”
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
ЦИР: Безработицата ще остане на ниво от 11-12 на сто и сериозно намаление не може да се очаква в краткосрочен план
Прогнозата на Центъра е за икономически ръст от около 1 на сто за тази година Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Важно за кандидатстващите по схема "Безопасен труд"
Утвърдени са изменения в образци към пакета с документи за кандидатстване Още
Конкурс на Международния съюз по далекосъобщения за добри ИТ практики
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия събира мнения за действията след „Рио+20“
Целта е дебат относно конкретните стъпки, които трябва да бъдат предприети за устойчиво развитие Още