Брой 213 (218), 01-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Конкурс на Международния съюз по далекосъобщения за добри ИТ практики


Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията отправя покана към български правителствени, академични, частни и граждански организации да участват в конкурс “WSIS Project Prizes 2013” на Международния съюз по далекосъобщенията (ITU) за проекти в областта на информационното общество. Ще бъдат наградени 18 проекта на церемония на форума WSIS 2013. Победителите ще имат възможност да покажат разработките си на международно ниво, да споделят опит и знания и да се запознаят с други добри практики

Повече информация за условията за участие са публикувани на интернет страницата: www.wsis.org/stocktaking/prizes. Краен срок за кандидатстване  е 16 декември 2012 г.

През тази година Съюзът публикува 40 български проекта в ежегоден доклад за добри практики. Най-голямата агенция към Организацията на обединените нации ITU, събира в общ документ всяка година инициативи на правителства, международни организации, частен сектор, гражданско общество и други социално-икономически партньори. Селектираните проекти се смятат за добри практики, допринасящи за развитието на информационното общество и се популяризират сред всички 192 държави, които членуват в Съюза.

Краен срок за кандидатстване за включване в следващото престижно издание е 31 януари  2013 г. Повече информация за условията за участие са публикувани на интернет страницата: www.wsis.org/stocktaking.

НОВИНИ ОТ БТПП
Още едно успешно мотивирано и прието предложение на БТПП в защита интересите на бизнеса
Благодарение на последователните усилия на Палатата беше премахнат един анахронизъм в производствата по установяване на публични вземания Още
БТПП и НДК – партньорство за съвместни проекти в изложбено-конгресната дейност
Представители на албанския бизнес гостуват на БТПП
Проявяват интерес към български предприятия от консервната и месодобивната промишленост, производители на вино и на машини за хранително-вкусовата промишленост Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Делови форум „Как да правим бизнес с Южна Африка”
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
ЦИР: Безработицата ще остане на ниво от 11-12 на сто и сериозно намаление не може да се очаква в краткосрочен план
Прогнозата на Центъра е за икономически ръст от около 1 на сто за тази година Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Важно за кандидатстващите по схема "Безопасен труд"
Утвърдени са изменения в образци към пакета с документи за кандидатстване Още
Конкурс на Международния съюз по далекосъобщения за добри ИТ практики
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия събира мнения за действията след „Рио+20“
Целта е дебат относно конкретните стъпки, които трябва да бъдат предприети за устойчиво развитие Още