Брой 213 (218), 01-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

ЦИР: Безработицата ще остане на ниво от 11-12 на сто и сериозно намаление не може да се очаква в краткосрочен план


Безработицата ще остане на ниво от 11-12 на сто, а сериозно намаление не може да се очаква в краткосрочен план. Това прогнозира председателят на Центъра за икономическо развитие Георги Прохаски. По думите му трябва да се насърчават инициативите за допълнителна квалификация и преквалификация, защото поне още няколко години няма да има спадане на безработицата.

„Като че ли икономиката се е балансирала в момента на това ниво на заетост. Постига леки растежи на базата на повишаването на производителността на труда, която също регистрираме, без да успява да привлече нова работна ръка. Което не ни дава основания да считаме, че може да има бърз спад на безработицата", каза Прохаски. Той допълни, че понижаването на равнището й вероятно ще е бавен процес, който ще отнеме три-четири години, преди да има по-осезателно намаляване.

За тази година страната ни ще отбележи икономически ръст от около 1 на сто, а за догодина оптимистичната прогноза е за растеж от 1,5 на сто. От центъра прогнозираха дори сектори като недвижими имоти и строителство да отбележат минимални ръстове в края на годината.

По думите на Прохаски неприятната новина е, че моторът на растежа през миналата година – промишленото производство, което заема най-голям дял в добавената стойност в БВП от 21 на сто от един значителен ръст през миналата година – 9 на сто, който е бил в основата на общия ръст на икономиката, през тази година показва влошаващи данни. От второто тримесечие на миналата година добавената стойност в промишлеността расте с намаляващи темпове със значителни колебания на тримесечна база. Тази година по текущи цени производството е под нивото от миналата година. Данните на месечна основа от последните няколко месеца не показват подобрение и от ЦИР считат, че промишлеността ще завърши с растеж, но той ще бъде минимален – около 1,5 на сто.

Според Прохаски вътрешното потребление ще продължи да расте минимално, което се дължи на решението на хората да направят дълго отлагани покупки на висока стойност. Пътуванията, които се увеличават, също допринасят за растежа на вътрешното потребление.

Резюме на доклада ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Още едно успешно мотивирано и прието предложение на БТПП в защита интересите на бизнеса
Благодарение на последователните усилия на Палатата беше премахнат един анахронизъм в производствата по установяване на публични вземания Още
БТПП и НДК – партньорство за съвместни проекти в изложбено-конгресната дейност
Представители на албанския бизнес гостуват на БТПП
Проявяват интерес към български предприятия от консервната и месодобивната промишленост, производители на вино и на машини за хранително-вкусовата промишленост Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Делови форум „Как да правим бизнес с Южна Африка”
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
ЦИР: Безработицата ще остане на ниво от 11-12 на сто и сериозно намаление не може да се очаква в краткосрочен план
Прогнозата на Центъра е за икономически ръст от около 1 на сто за тази година Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Важно за кандидатстващите по схема "Безопасен труд"
Утвърдени са изменения в образци към пакета с документи за кандидатстване Още
Конкурс на Международния съюз по далекосъобщения за добри ИТ практики
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия събира мнения за действията след „Рио+20“
Целта е дебат относно конкретните стъпки, които трябва да бъдат предприети за устойчиво развитие Още