Брой 93 (350), 16-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Шест нови научни клъстерa в подкрепа на Стратегията за региона на река Дунав


Европейската комисия, учени и създатели на политики от 14-те държави от региона на р. Дунав, поставиха днес началото на шест научни клъстера в подкрепа на икономическото развитие в региона. Шестте клъстера ще се фокусират върху: водата; земята и почвата; биоенергията; въздуха; обмена на данни и хармонизацията; както и интелигентната специализация. Представени днес на срещата на високо равнище в Братислава, клъстерите ще осигуряват научни доказателства в подкрепа на Стратегията за региона на река Дунав и също така ще послужат за насърчаване на научното сътрудничество в целия регион. На церемонията по откриването днес присъстваха също така министър-председателят на Словакия н.п. Роберт Фико и заместник-председателя на Европейската комисия Марош Шевчович (MEMO/13/441).

Клъстерите за водата, земята и почвата, биоенергията и въздуха ще разглеждат тези ключови ресурси във връзка с определени нужди: опазване на околната среда, напояване и развитие на селското стопанство и енергетика. Предназначението на клъстера за данните е да се улесни обменът и хармонизирането на ясни и сравними данни в области като биологичното разнообразие, морфологията на реките, рисковете от наводнения и суши, почвите, селскостопанските култури или енергийните ресурси и потенциал. Той ще определи също така обща точка за достъп до данни за целия регион — първата оперативна версия следва да бъде налична до декември тази година. Клъстерът за интелигентната специализация ще проучва как да се концентрират ресурсите върху ключови научни приоритети въз основа на икономическия потенциал на региона на р. Дунав, вместо пръскане на усилията и инвестициите.

Клъстерите ще обединят научната общност от 14-те държави в региона на р. Дунав, което включва повечето от академиите на науките в региона, Конференцията на ректорите от дунавския регион (която включва 54 университета) и много други изследователски организации. Партньорите ще участват в клъстера(ите) по свой избор, в съответствие с техните приоритети и експертни знания и опит. Участието остава отворено за други заинтересовани страни. Клъстерите ще насърчат сътрудничеството не само сред учените, но също така между учените и създателите на политики, и ще се насърчат по-доброто използване на научните резултати при изработването на политиките. Научната общност ще заседава редовно, докато срещите със създателите на политики ще бъдат веднъж годишно.

Контекст

Стратегията на ЕС за региона на река Дунав стартира през 2011 г. (IP/11/472) в отговор на оправеното две години по-рано искане от правителства от ЕС. В стратегията са набелязани 4 приоритета: изграждане на връзки в региона на р. Дунав опазване на околната среда, постигане на благосъстояние и укрепване на региона. Европейската комисия наскоро публикува доклад за напредъка по Стратегията за региона на река Дунав (IP/13/307), в който призовава за ускоряване на действията след добрия старт. Необходими са интелигентни и стратегически инвестиции, за да остане регионът конкурентоспособен, като се възползва от местните предимства и използва по по-ефективен и по-добър комбиниран начин европейските, националните и регионалните публични фондове. Регионът трябва да има стратегически приоритети за финансиране и трябва да премахне пречките пред иновациите, за да използва напълно потенциала на региона и да създаде висококачествени работни места.

Инициативата „Научна подкрепа за стратегията за река Дунав“ беше стартирана през ноември 2011 г. от научната служба на Европейската комисия — Съвместният изследователски център (JRC). Тя се фокусира върху 4 приоритета: опазване на околната среда, напояване и развитие на селското стопанство, плавателни пътища и производство на енергия.

14-те държави в региона на р. Дунав са: Германия, Австрия, Унгария, Чешката република, Словакия, Словения, България, Румъния, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Украйна и Молдова. В региона живеят над 100 милиона души.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Още по темата за неотложните задачи на бъдещото правителство
Нараства интересът към глобалния език на бизнеса - GS1
Палатата обучава представителите на фирми как могат да използват стандартите GS1 за повишаване ефикасността на своята дейност Още
БТПП подкрепя 10-та Юбилейна международна конференция по стандартизация
Ще участват представители на България, Албания, Македония, Гърция, Румъния, Сърбия, Словения и Турция Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Позиция на европейските асоциации от сектора на търговия и преработка на селскостопански продукти
Подкрепа за пакета от мерки за борба с данъчните измами, който се обсъжда от ЕС Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правителството осигурява 90 млн. лв. за експортно застраховане през 2013 г.
Брутният застрахователен капацитет на Българската агенция за експортно застраховане през 2013 г. ще бъде 1 342 566 000 лв. Още
Промени в таксите за административни услуги в системата на МИЕТ
Изменят се таксите за предоставяне на административни услуги в производство на оптични носители и техните матрици, етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Шест нови научни клъстерa в подкрепа на Стратегията за региона на река Дунав
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
За трета поредна година b2b Media организира конкурса "Най-зелените компании в България"