Брой 93 (350), 16-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Промени в таксите за административни услуги в системата на МИЕТ


Правителството одобри промени в Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за държавните такси. С документа се изменят таксите за предоставяне на административни услуги в областите производство на оптични носители и техните матрици, етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки. Останалите се запазват в досегашния си вид.

Новите такси са получени след прилагане на Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите. При определянето им са спазени принципите за пропорционалност и възстановяване на разходите. Взети са предвид и разпоредбите на чл. 7 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Според него методиката не се прилага при определяне размера на таксите за области, свързани със защитата на особено важни държавни или обществени интереси.

За отстраняване на нередности и/или за предоставяне на допълнителна информация такси не се събират съгласно новите нормативни разпоредби.

Таксите по тарифата, които се събираха в системата на МИЕТ във връзка със Закона за управление на отпадъците, се отменят поради преминаването на режима към Министерството на околната среда и водите от м. юли 2012 г.  

НОВИНИ ОТ БТПП
Още по темата за неотложните задачи на бъдещото правителство
Нараства интересът към глобалния език на бизнеса - GS1
Палатата обучава представителите на фирми как могат да използват стандартите GS1 за повишаване ефикасността на своята дейност Още
БТПП подкрепя 10-та Юбилейна международна конференция по стандартизация
Ще участват представители на България, Албания, Македония, Гърция, Румъния, Сърбия, Словения и Турция Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Позиция на европейските асоциации от сектора на търговия и преработка на селскостопански продукти
Подкрепа за пакета от мерки за борба с данъчните измами, който се обсъжда от ЕС Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правителството осигурява 90 млн. лв. за експортно застраховане през 2013 г.
Брутният застрахователен капацитет на Българската агенция за експортно застраховане през 2013 г. ще бъде 1 342 566 000 лв. Още
Промени в таксите за административни услуги в системата на МИЕТ
Изменят се таксите за предоставяне на административни услуги в производство на оптични носители и техните матрици, етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Шест нови научни клъстерa в подкрепа на Стратегията за региона на река Дунав
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
За трета поредна година b2b Media организира конкурса "Най-зелените компании в България"