Брой 93 (350), 16-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Позиция на европейските асоциации от сектора на търговия и преработка на селскостопански продукти

Българската асоциация на търговците на зърно и фуражи получи от своите европейски партньори COCERAL*, FEDIOL** и ASSUC*** декларация в подкрепа на предложението на Европейската комисия за пакет от мерки за борба с данъчните измами, като се присъединяват към електрическия и газовия сектори в техния апел към страните-членки за постигане на споразумение в полза на предложените мерки.

В редица страни на ЕС търговците на зърно, преработвателите на маслодайни семена и търговците на захар страдат изключително от нелоялните действия при измами с ДДС. Пакетът от мерки за борба с данъчните измами, предложен от Европейската комисия и Ирландското председателство,  ще предостави структурно решение на този продължаващ проблем, но досега не е намерил необходимата подкрепа на ниво на Съвета на ЕС.

Рискът от данъчни измами  при търговията със зърнени и маслодайни култури и захар е голям особено в страни, където ДДС за хранителните продукти е висок. В Унгария и България измамите с ДДС на пазара със зърно, маслодайни семена и протеинови шротове възлиза минимум на 30% като само за  България достига стойност от 150 милиона евро. Временното разрешение за прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС при зърното и маслодайните семена в Унгария имаше много позитивен ефект и измамниците изчезнаха от пазара по време на неговото прилагане. Румъния също ползва аналогично разрешение но само до края на май 2013. Тъй като искането за удължаване на приложението на механизма за обратно начисляване на ДДС е отхвърлен, членовете на  COCERAL скоро отново ще бъдат изложени на нелоялните практики на данъчните измами.

Пакетът от мерки за борба с данъчните измами, представен от Комисията и Ирландското председателство, включва всички необходими мерки, за борба срещу извършителите на измами и възобновяване на лоялната конкуренция за легитимните търговци на зърно, захар и маслодайни семена. Пакетът дава възможност на страните-членки да прилагат механизма за обратно начисляване на ДДС за различни сектори, включително зърнени и маслодайни култури и захар, за които сега се изисква специално разрешение. Пакетът предоставя структурно временно и дългосрочно решение срещу ДДС измамите: това ще помогне на компаниите, които търгуват със зърно и коректно прилагат ДДС правилата да възстановят конкурентните си позиции и страните-членки да възстановят загубите от ДДС.

COCERAL, FEDIOL и ASSUC се обединяват в призив страните-членки да преценят ползите от мерките за борба с ДДС измамите за стоки в стратегически сектори и да постигнат незабавно споразумение на равнище в Съвета. Данъчните измами са значителен финансов товар за европейските индустрии, заплашващи тяхната конкурентоспособност и да застрашаващи икономиките на Централна и Източна Европа. Необходимо е бързо да се приложат структурни мерки за борба с ДДС измамите в сектора за търговия със зърно, маслодайни семена и захар, за да останат конкурентоспособни и сигурни доставките на суровини за хранително-вкусовата промишленост и фуражното производство.

Пояснения относно най-често срещаните измами с ДДС при търговия със зърнени и маслодайни култури ТУК

-----------
* COCERAL е Европейската асоциация на търговците на зърно, ориз, фуражи, маслодайни семена, зехтин, масла и мазнини и агропрепарати
** FEDIOL представлява интересите на европейските преработватели на растителни масла протеинови шротове
*** ASSUC е европейската асоциация на търговците на захар

НОВИНИ ОТ БТПП
Още по темата за неотложните задачи на бъдещото правителство
Нараства интересът към глобалния език на бизнеса - GS1
Палатата обучава представителите на фирми как могат да използват стандартите GS1 за повишаване ефикасността на своята дейност Още
БТПП подкрепя 10-та Юбилейна международна конференция по стандартизация
Ще участват представители на България, Албания, Македония, Гърция, Румъния, Сърбия, Словения и Турция Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Позиция на европейските асоциации от сектора на търговия и преработка на селскостопански продукти
Подкрепа за пакета от мерки за борба с данъчните измами, който се обсъжда от ЕС Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правителството осигурява 90 млн. лв. за експортно застраховане през 2013 г.
Брутният застрахователен капацитет на Българската агенция за експортно застраховане през 2013 г. ще бъде 1 342 566 000 лв. Още
Промени в таксите за административни услуги в системата на МИЕТ
Изменят се таксите за предоставяне на административни услуги в производство на оптични носители и техните матрици, етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Шест нови научни клъстерa в подкрепа на Стратегията за региона на река Дунав
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
За трета поредна година b2b Media организира конкурса "Най-зелените компании в България"