Брой 93 (350), 16-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Още по темата за неотложните задачи на бъдещото правителство


БТПП вече посочи, че най-важното за бизнеса и за гарантиране на стабилна икономическата среда, е бъдещото правителство да запази данъците, нивото на преразпределяните средства от бюджета и ниското равнище на държавния дълг; електронно правителство и по-сериозна борба с корупцията, което означава всички контролни органи в страната да изпълняват своите функции много по-активно. Най-неотложното и лесно за осъществяване действие, с оглед напрегнатата обстановка, би следвало да бъде също възстановяването на тристранния диалог. 

Именно по линия на участието на БТПП в Международната организация на работодателите (МОР) и по линия на Международната организация на труда (МОТ), се работи за приоритетните направления, касаещи световната икономика, в т.ч. и България.

На първо място това е мирът и сигурността и съответно устойчивото развитие в хоризонт  2015 година. Съществено значение има улесняването на чуждестранните инвестиции и международната търговия. За повечето страни (развити и развиващи се) главният източник за икономически растеж и разкриване на работни места е конкурентния вътрешен пазар. Подпомагането на вътрешния икономически растеж ще трябва да бъде основно усилие за всяко правителство, разбира се при спазване на правилата на Световната търговска организация. Добрата и привлекателна икономическа среда не само ще поощри инвестициите, а и ще ограничи изтичането на национални капитали.

Сред необходимите условия за бизнес развитието на страните са инфраструктурата, включително комуникационната, признаването на образованието, способностите и квалификацията като ключови за бъдещия устойчив напредък, както и разгръщането на партньорства, включително междуправителствени и публично-частни.

Продължават да са актуални стратегически приоритети на МОР, приети от Общото събрание на организацията през май 2012. Сред тях са: подкрепа на предприятията за успешно функциониране в рамките на глобалния пазар;  препоръки за решаването на проблема с младежката безработица; обезпечаване на по-ефективно отстояване на политиките на МОР на национално равнище, както и по-широко разпространяване на информацията за политиките на МОР на международно ниво.

Прибавяме тези предложения, към вече направените препоръки към евентуална икономическа програма на следващ кабинет с надеждата да се ускори процеса на неговото формиране.

Относно задачите с хоризонт след 2015 г., членовете на БТПП и останалите работодателски организации ще продължат да работят активно за формирането на окончателни позиции.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Още по темата за неотложните задачи на бъдещото правителство
Нараства интересът към глобалния език на бизнеса - GS1
Палатата обучава представителите на фирми как могат да използват стандартите GS1 за повишаване ефикасността на своята дейност Още
БТПП подкрепя 10-та Юбилейна международна конференция по стандартизация
Ще участват представители на България, Албания, Македония, Гърция, Румъния, Сърбия, Словения и Турция Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Позиция на европейските асоциации от сектора на търговия и преработка на селскостопански продукти
Подкрепа за пакета от мерки за борба с данъчните измами, който се обсъжда от ЕС Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правителството осигурява 90 млн. лв. за експортно застраховане през 2013 г.
Брутният застрахователен капацитет на Българската агенция за експортно застраховане през 2013 г. ще бъде 1 342 566 000 лв. Още
Промени в таксите за административни услуги в системата на МИЕТ
Изменят се таксите за предоставяне на административни услуги в производство на оптични носители и техните матрици, етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Шест нови научни клъстерa в подкрепа на Стратегията за региона на река Дунав
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
За трета поредна година b2b Media организира конкурса "Най-зелените компании в България"