Брой 137 (142), 17-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Съветът по европейските въпроси прие шестмесечната програма с приоритетните за България теми


По време на 292-то си заседание СЕВ прие своята Шестмесечна програма с приоритетни за България теми и досиета по време на Кипърско председателство, като през вторите шест месеца на 2012 г. България откроява за себе си като приоритетни следните теми:

 • Многогодишна финансова рамка 2014-2020 г.;
 • Новата Кохезионна политика на ЕС след 2013 г.;
 • Реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2013 г.;
 • Финансови услуги;
 • Енергетика;
 • Присъединяване към Шенген;
 • Разширяване на Европейския съюз.

Шестмесечната програма на СЕВ цели да обедини в един оперативен документ важните за България въпроси, които предстои да бъдат поставени на дневен ред по време на шестте месеца на новото председателство на Съвета на ЕС, и да насочи усилията на българската страна при отстояване на националните интереси и позиции по тях. Практическото й значение е, че по темите и досиетата, включени в нея, следва да бъдат приоритетно изготвяни и съгласувани национални позиции и указания, в които е отразено мнението на всички заинтересовани страни. Отделно от това си задължение българската администрация проследява политиките и промените в законодателството на ЕС в съответната област във всеки един момент и изготвя и съгласува национални позиции по всички въпроси, които се разглеждат от Европейския съвет, Съвета на ЕС и неговите спомагателни органи, както и в процеса на вземане на решения по чл. 290 и чл. 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Шестмесечната програма се приема в изпълнение на чл. 6, ал. 1, т. 6 от Постановление № 85 на Министерския съвет за координация по въпросите на Европейския съюз, както и Решение на СЕВ № 9 от 21 ноември 2008 г.

На 1 юли 2012 г. Кипър пое поста на държава, председателстваща всички състави на Съвета на Европейския съюз, с изключение на състава по външни работи. Кипърското председателство залага в програмата си четири основни теми, в рамките на които ще бъде съсредоточена работата на ЕС през втората половина на 2012 г., а именно:

 • По-ефективна и устойчива Европа;
 • Европа с икономики, основани на ръста и постигането на по-добри резултати;
 • Европа - по-обърната към своите граждани със солидарност и социална сплотеност;
 • Европа в света - по-близо до своите съседи.
НОВИНИ ОТ БТПП
Обществена консултация „Разпределение на финансирането на Националната програма за развитие – България 2020 по приоритети”
БТПП предложи в програмата да залегнат механизми, които да гарантират изпълнението на набелязаните цели… Още
БТПП: В отчетите на БАН да се виждат разработките, реално внедрени от бизнеса
Палатата е за продължаването на реформите в Академията Още
БТПП кани иновативни фирми да създадат контакти с изследователи от цяла Европа
Новата социална мрежа за изследователи е разработена в рамките на проект PROCEED по 7-ма рамкова програма Още
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсене на български партньори за участие в проекти с научно-развоен фокус по рамковите програми на ЕС
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Предстои България да се включи в квотата за внос на сирене в САЩ
Желаещите да изнасят сирене в рамките на квота за САЩ се нуждаят от лицензия за износ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Съветът по европейските въпроси прие шестмесечната програма с приоритетните за България теми
Програмата цели да обедини в един оперативен документ важните за България въпроси Още
В Европейския парламент определят преговорната си позиция за кохезионната политика на ЕС
Кохезионната политика е един от ключовите инвестиционни инструменти в ръцете на ЕС Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Фото конкурс „Регионалното финансиране на ЕС в действие”