Брой 137 (142), 17-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Обществена консултация „Разпределение на финансирането на Националната програма за развитие – България 2020 по приоритети”


В Министерски съвет днес, 17 юли, се проведе обществена консултация на тема „Разпределение на финансирането на Националната програма за развитие – България 2020 по приоритети” (НПР-Б2020). В дискусията участва и БТПП. Обсъдени бяха целите и приоритетите на НПР - Б2020, както и индикативното разпределение на националните и европейските средства по представените приоритети. Стана ясно, че над 106 млрд. лв. от национално, европейско финансиране и друго финансиране /ПЧП/ ще са необходими за постигането на набелязаните цели на страната до 2020 г .

Съветникът по европейски въпроси в БТПП Беата Папазова, предложи в НПР - Б2020 да залегнат механизми, които да гарантират изпълнението на набелязаните цели, както и да се увеличи размерът на средствата, предвидени за иновации и инвестиции. На този етап те представляват едва 1/3 от средствата за борба с бедността.  Обосновката за предложението бе, че заетостта е най-важният фактор за преодоляване на бедността и че е рационално фокусът в разпределението на средствата да бъде върху развитието на бизнеса за откриване на нови работни места, както и върху развитието на човешките ресурси. 

Г-жа Папазова препоръча още през следващия програмен период усвояването на европейските фондове да бъде тясно обвързано с постигнатите резултати, удовлетворението на целевите групи, социалната и икономическо сближаване на регионите в страната, както и с реалния му ефект върху постигането на националните цели и приоритети. Във връзка с публично-частното партньорство като допълнителен източник на финансови средства представителят на БТПП предложи министерствата да обявят в кои сфери предвиждат реализирането на проектите да се осъществява чрез ПЧП.

Участници в дискусията предложиха при бъдещето изразходване на средствата да се ограничат т.нар. „меки мерки”, а да се наблегне на инвестиционните проекти. Отбелязано бе, че иновациите са фактор за растеж във всички области и се предложи те да се изведат на хоризонтален принцип, както е изискването за опазването на околната среда.

Като новообособени приоритети през следващия програмен период ще са електронното управление и откритото управление, като за последното е предвиден механизъм и за обратна връзка.

НОВИНИ ОТ БТПП
Обществена консултация „Разпределение на финансирането на Националната програма за развитие – България 2020 по приоритети”
БТПП предложи в програмата да залегнат механизми, които да гарантират изпълнението на набелязаните цели… Още
БТПП: В отчетите на БАН да се виждат разработките, реално внедрени от бизнеса
Палатата е за продължаването на реформите в Академията Още
БТПП кани иновативни фирми да създадат контакти с изследователи от цяла Европа
Новата социална мрежа за изследователи е разработена в рамките на проект PROCEED по 7-ма рамкова програма Още
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсене на български партньори за участие в проекти с научно-развоен фокус по рамковите програми на ЕС
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Предстои България да се включи в квотата за внос на сирене в САЩ
Желаещите да изнасят сирене в рамките на квота за САЩ се нуждаят от лицензия за износ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Съветът по европейските въпроси прие шестмесечната програма с приоритетните за България теми
Програмата цели да обедини в един оперативен документ важните за България въпроси Още
В Европейския парламент определят преговорната си позиция за кохезионната политика на ЕС
Кохезионната политика е един от ключовите инвестиционни инструменти в ръцете на ЕС Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Фото конкурс „Регионалното финансиране на ЕС в действие”