Брой 137 (142), 17-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ

Предстои България да се включи в квотата за внос на сирене в САЩ


В резултат на проведени преговори между Съединените американски щати и Европейския съюз, водени в рамките на Световната търговска организация, бе постигнато споразумение, с което България и Румъния ще станат част от квотата за внос на европейско сирене в САЩ. Тази квота дава възможност за внос на сирене по код 0406 от Комбинираната номенклатура (КН) на САЩ при намалено вносно мито.

Желаещите да изнасят сирене в рамките на квота за САЩ се нуждаят от лицензия за износ. Заявителите представят доказателства, че са изнасяли продуктите от въпросната квота за Съединените щати поне през една от предходните три календарни години и че определеният от тях вносител е дъщерно дружество на заявителя. Заявленията за лицензии за износ се придружават от декларация от определения вносител, който удостоверява, че е избираем, съгласно действащите правила в Съединените щати за издаването на лицензии за внос за продуктите от код по КН 0406

Заявления за лицензия се подават в Централното управление на Държавен фонд „Земеделие”, София. Кандидатите трябва да бъдат физически или юридически лица и да са регистрирани в сектор „Търговски механизми” на ДФЗ преди първото си кандидатстване за лицензия за износ. Образецът на заявлението и документите, необходими при регистрация, можете да изтеглите от интернет страницата на фонда – раздел „Селскостопански пазарни механизми”, меню „Търговски механизми”. Заявленията за лицензии се подават от 1 до 10 септември на годината, предхождаща квотната година. Лицензиите ще се издават до 15 декември. Те са валидни от 1 януари до 31 декември през квотната година.

Подробни указания за прилагането на схемата „Износ на сирене за САЩ в рамките на квота”, както и пълен списък на продуктите от код 0406 по КН са публикувани тук.

НОВИНИ ОТ БТПП
Обществена консултация „Разпределение на финансирането на Националната програма за развитие – България 2020 по приоритети”
БТПП предложи в програмата да залегнат механизми, които да гарантират изпълнението на набелязаните цели… Още
БТПП: В отчетите на БАН да се виждат разработките, реално внедрени от бизнеса
Палатата е за продължаването на реформите в Академията Още
БТПП кани иновативни фирми да създадат контакти с изследователи от цяла Европа
Новата социална мрежа за изследователи е разработена в рамките на проект PROCEED по 7-ма рамкова програма Още
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсене на български партньори за участие в проекти с научно-развоен фокус по рамковите програми на ЕС
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Предстои България да се включи в квотата за внос на сирене в САЩ
Желаещите да изнасят сирене в рамките на квота за САЩ се нуждаят от лицензия за износ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Съветът по европейските въпроси прие шестмесечната програма с приоритетните за България теми
Програмата цели да обедини в един оперативен документ важните за България въпроси Още
В Европейския парламент определят преговорната си позиция за кохезионната политика на ЕС
Кохезионната политика е един от ключовите инвестиционни инструменти в ръцете на ЕС Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Фото конкурс „Регионалното финансиране на ЕС в действие”