Брой 137 (142), 17-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

В Европейския парламент определят преговорната си позиция за кохезионната политика на ЕС


В гласуване на 11-12 юли депутатите от комисията по регионално развитие на Европейския парламент отхвърлиха предложението на Европейската комисия за налагане на макроикономически условия за достъп до средствата от кохезионната политика на ЕС. Идеята беше част от законодателен пакет, който очертава общите условия за провеждане на една от основните европейски инвестиционни политики, която се очаква да финансира проекти за над 330 млрд евро в рамките на периода 2014-2020 г.

Депутатите гласуваха против някои от спорните предложения на Комисията, сред които беше обвързването на достъпа до средства по кохезионната политика с изпълнението на програмите на страните-членки за ограничаване на макроикономическите дисбаланси. В разискванията членовете на парламентарната комисия изразиха опасения, че в такъв случай страните-членки с финансови трудности биха рискували да останат без инвестиции по програмите на  кохезионната политика, точно когато те имат най-голяма нужда от тях.

Освен това депутатите се обявиха и срещу заделянето на част от средствата по кохезионната политика в специален резерв, който да се предоставя, само ако съответната страна е изпълнила определени етапни цели, свързани с целите на програмата "Европа 2020".

Целта на гласуването в комисията по развитие, което продължи два дни и обхвана хиляди изменения на предложенията на Комисията, беше да даде на представителите на Европейския парламент мандат за преговори с Комисията и Съвета за бъдещето на кохезионната политика. Окончателно споразумение по темата ще бъде възможно, едва когато бъдат договорени и другите елементи на дългосрочното финансиране на ЕС, в това число и Многогодишната финансова рамка на ЕС, която представлява финансовият план, съдържащ конкретните числа за периода 2014-2020 г.

С разширяването на ЕС на изток кохезионната политика се превърна в една от ключовите инициативи на ЕС. Тя е насочена към намаляване на социално-икономическите различия между регионите в Европа и финансира проекти на местно ниво, които насърчават растежа, създаването на работни места, конкурентоспособността и устойчивото развитие. Всички региони в Европа могат да получат финансиране по нея, но по-голямата част от средствата отиват в по-слабо развитите страни.

В проекта за Многогодишната финансова рамка Комисията предлага заделянето на 336 млрд. евро за кохезионна политика за периода 2014-2020 г., което представлява около 33% от целия дългосрочен бюджет на ЕС.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Обществена консултация „Разпределение на финансирането на Националната програма за развитие – България 2020 по приоритети”
БТПП предложи в програмата да залегнат механизми, които да гарантират изпълнението на набелязаните цели… Още
БТПП: В отчетите на БАН да се виждат разработките, реално внедрени от бизнеса
Палатата е за продължаването на реформите в Академията Още
БТПП кани иновативни фирми да създадат контакти с изследователи от цяла Европа
Новата социална мрежа за изследователи е разработена в рамките на проект PROCEED по 7-ма рамкова програма Още
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсене на български партньори за участие в проекти с научно-развоен фокус по рамковите програми на ЕС
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Предстои България да се включи в квотата за внос на сирене в САЩ
Желаещите да изнасят сирене в рамките на квота за САЩ се нуждаят от лицензия за износ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Съветът по европейските въпроси прие шестмесечната програма с приоритетните за България теми
Програмата цели да обедини в един оперативен документ важните за България въпроси Още
В Европейския парламент определят преговорната си позиция за кохезионната политика на ЕС
Кохезионната политика е един от ключовите инвестиционни инструменти в ръцете на ЕС Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Фото конкурс „Регионалното финансиране на ЕС в действие”