Брой 137 (142), 17-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП: В отчетите на БАН да се виждат разработките, реално внедрени от бизнеса


БТПП участва в Седмото редовно заседание на Съвета на настоятелите на БАН. Новоизбраният председател акад. Стефан Додунеков, който пое ръководството от 19 юни т.г., представи насоките на развитие на Академията в следващите години.

Главният секретар на БТПП Васил Тодоров, който е член на Съвета на настоятелите с право на глас, се изказа в полза на продължаването на реформите в Академията. Очакването ситуацията в системата на науката и институтите, които я развиват, да се успокои - изразено от новото ръководство на БАН - не може да се приеме за вярно – каза Тодоров. В реалната икономика в момента е всичко друго освен спокойно, защото ситуацията в икономиката е доста тежка. В този смисъл едва ли Академията, която е инструмент за създаване на научно знание и иновации, насочени към подпомагането развитието на икономиката, може да бъде спокойна.

Тодоров припомни позицията на Палатата, че ще бъде погрешно, ако продължи намаляването и преструктурирането на разходите за БАН единствено съобразени с рамките на бюджета, който може да отдели държавата, и средствата по европейските програми. За нас е важно продуктът, който излиза от Академията, да отива при бизнеса и да повишава неговата конкурентоспособност – и това трябва да бъде цел номер едно. Ние от БТПП знаем, че най-трудно е средствата за нови разработки да идват като финансиране от фирмите, но е ясно, че само така могат да се подпомогнат предприемачите. Като се вгледаме в отчета по изпълнение на Оперативна програма „Конкурентоспособност”  усвояемостта по схемите за технологична модернизация е висока, но по отношение на Приоритетна ос 1, където са иновациите, резултатите са ниски. И това е показателно за ефективността на научната система у нас.

В новите отчети на БАН следва освен броя на патентованите научни разработки, да се вижда и броя на разработките с пазарна стойност, които реално са внедрени от бизнеса – завърши Тодоров.

В заседанието на Съвета на настоятелите на БАН, участваха и двамата представители на изпълнителната власт, министрите проф. Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката и Делян Добрев – министър на икономиката, енергетиката и туризма.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Обществена консултация „Разпределение на финансирането на Националната програма за развитие – България 2020 по приоритети”
БТПП предложи в програмата да залегнат механизми, които да гарантират изпълнението на набелязаните цели… Още
БТПП: В отчетите на БАН да се виждат разработките, реално внедрени от бизнеса
Палатата е за продължаването на реформите в Академията Още
БТПП кани иновативни фирми да създадат контакти с изследователи от цяла Европа
Новата социална мрежа за изследователи е разработена в рамките на проект PROCEED по 7-ма рамкова програма Още
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсене на български партньори за участие в проекти с научно-развоен фокус по рамковите програми на ЕС
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Предстои България да се включи в квотата за внос на сирене в САЩ
Желаещите да изнасят сирене в рамките на квота за САЩ се нуждаят от лицензия за износ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Съветът по европейските въпроси прие шестмесечната програма с приоритетните за България теми
Програмата цели да обедини в един оперативен документ важните за България въпроси Още
В Европейския парламент определят преговорната си позиция за кохезионната политика на ЕС
Кохезионната политика е един от ключовите инвестиционни инструменти в ръцете на ЕС Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Фото конкурс „Регионалното финансиране на ЕС в действие”