Брой 54 (311), 18-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Правата на гражданите се превръщат в реалност: 500 информационни центъра информират гражданите в Европа


Днес Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия, и Отмар Карас, заместник-председател на Европейския парламент, сложиха начало на ново поколение информационни центрове Europe Direct. Новата мрежа ще разшири възможностите за гражданите да получават практическа информация и съвети за упражняване на правата си в Европейския съюз. Понастоящем в Европа има 500 центъра за 500 милиона души, живеещи в Европейския съюз. А по-късно през 2013 г. и Хърватия ще се присъедини към мрежата. Съобщението идва в момент, когато представителите на центровете се събират в Брюксел за годишното общо събрание на мрежата Europe Direct.

Новите центрове бяха избрани от Европейската комисия за срок от пет години въз основа на открит конкурс. Спечелилите кандидати, съфинансирани от Европейската комисия, вече могат да използват етикета „Информационен център Europe Direct“. Повечето центрове са управлявани от регионални или местни органи, асоциации или търговски камари.

Първото поколение центрове стартира през 2005 г. Оттогава насам хората в цяла Европа ги използват все повече и повече. Само за последните четири години второто поколение центрове са получили около 3,3 милиона лични запитвания, организирали са над 41 000 прояви и са отговорили на повече от един милион електронни съобщения.

Мрежата Europe Direct играе ключова роля при осъществяването на пряка връзка с хората в тяхната страна, като общува с тях по начин, който е едновременно от значение за тях и е разбираем. Днешното съобщение се прави през Европейската година на гражданите, която е посветена на европейските граждани и техните права.

Контекст

Информационната мрежа Europe Direct стартира за пръв път през 2005 г. Центровете в държавите членки са един от начините, чрез които Европейската комисия достига до обикновените граждани на местно равнище. Услугите на центровете са безплатни за широката общественост.

Центровете са съфинансирани и получават максимум 25 000 евро годишно от Европейската комисия за тяхната дейност по предоставяне на информация за ЕС. Общият бюджет на ЕС за центровете остава непроменен и възлиза на максимум 11,4 милиона евро годишно.

Четири различни услуги са достъпни за хората в рамките на Europe Direct. Всички те служат на гражданите и всички са безплатни.

  • Центърът за връзка Europe Direct предлага информационни услуги по всички въпроси, свързани с ЕС, по телефона и по пощата;
  • Информационните центрове Europe Direct са местни звена за контакт. Те предоставят информация и отговарят на въпроси по всички европейски теми. Те отговарят лично и като вземат предвид местните условия. Добре обучен персонал контактува с хората, като организира мероприятия в училищата, дебати с местни и регионални политици и представя Европа на панаири. При наличието на над един милион запитвания всяка година европейските лидери също имат възможност да научат пряко за нуждите и тревогите на хората.
  • Европейските документационни центрове популяризират образованието и изследванията в областта на европейската интеграция. Те предлагат широк спектър от документи по европейските въпроси и насърчават академичната общност да се включи в дебата за Европа.
  • Експерти от Team Europe по въпросите на ЕС. Специалисти по различни свързани с ЕС теми, които се изказват по европейски въпроси по време на конференции, в университетите и училищата.

В България ще функционират 15 информационни центъра "Europe Direct" , които се намират в следните градове: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Кюстендил, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, Смолян, София, Стара Загора и  Шумен.

Контактите данни на избраните 15 приемни организации ще бъдат достъпни в най-скоро време на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/information_services/info_relays_bg.htm

НОВИНИ ОТ БТПП
Инициатива на ЕВРОПАЛАТИ „30max” срещу забавени плащания на публичния сектор към бизнеса
По данни на ЕК публичният сектор у нас се разплаща с частния средно за 52 дни Още
Проект "Linked2Media" за подобряване на маркетинговата стратегия на МСП
Предстои акция за запознаване на българските фирми с начина на функциониране на платформата на проекта Още
Среща с управителя на фирма "Свартехавет Собо ООД" КД
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проект с научно-развоен фокус по 7-ма рамкова програма
Информационни и комуникационни технологии за управление на водните ресурси Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на ЗИД на Закона за професионалното образование и обучение
Проектът предвижда професионалното обучение да може да се осъществява и по пътя на дуално обучение, като форма на партньорство между професионалните гимназии и работодателите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Правата на гражданите се превръщат в реалност: 500 информационни центъра информират гражданите в Европа
Услугите на центровете са безплатни за широката общественост Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес сътрудничество
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция