Брой 54 (311), 18-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща с управителя на фирма "Свартехавет Собо ООД" КД


В Палатата се проведе среща между Христо Караколев, управител на фирма "Свартехавет Собо ООД" КД,  и председателя на БТПП Цветан Симеонов.

Г-н Караколев представи ваканционните селища "Равда Сън Сии 1" и "Равда Сън Сии 2". Селищата са изградени с норвежко финансиране. Инвеститорите са избрали Равда заради съхранената природа, красивите плажове и близостта до други курортни селища.

На срещата бе обсъдено състоянието на икономическите взаимоотношения между България и Норвегия. Изхождайки от възможностите за развитие на взаимните връзки, бе постигната договореност за бъдещо сътрудничество.

НОВИНИ ОТ БТПП
Инициатива на ЕВРОПАЛАТИ „30max” срещу забавени плащания на публичния сектор към бизнеса
По данни на ЕК публичният сектор у нас се разплаща с частния средно за 52 дни Още
Проект "Linked2Media" за подобряване на маркетинговата стратегия на МСП
Предстои акция за запознаване на българските фирми с начина на функциониране на платформата на проекта Още
Среща с управителя на фирма "Свартехавет Собо ООД" КД
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проект с научно-развоен фокус по 7-ма рамкова програма
Информационни и комуникационни технологии за управление на водните ресурси Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на ЗИД на Закона за професионалното образование и обучение
Проектът предвижда професионалното обучение да може да се осъществява и по пътя на дуално обучение, като форма на партньорство между професионалните гимназии и работодателите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Правата на гражданите се превръщат в реалност: 500 информационни центъра информират гражданите в Европа
Услугите на центровете са безплатни за широката общественост Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес сътрудничество
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция