Брой 54 (311), 18-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Инициатива на ЕВРОПАЛАТИ „30max” срещу забавени плащания на публичния сектор към бизнеса


Близо два месеца е средният срок, в който българската публична администрация погасява плащанията си към бизнеса, сочат данни на Европейската комисия. Естония и Финландия - това са единствените две европейски страни, в които публичните администрации уреждат сметките си с частния сектор в рамките на 30-дневния срок, предвиден от LATE PAYMENT DIRECTIVE (виж публикация в Инфобизнес от 13 март  ТУК). Във всички други страни публично-частните плащания превишават 30 дни. Италия, Гърция и Испания се представят най-слабо (съответно 180, 174 и 160 дни е средното плащане). Директивата 2000/35/ЕО относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки влезе в сила в целия ЕС на 16 март.

Всяко закъсняло плащане има преки последици за предприятията, особено за малките и средни предприятия (МСП): намаляване на инвестициите, загуба на работни места и дори затваряне на предприятия. В тази връзка ЕВРОПАЛАТИ – Асоциация на европейските търговско-промишлени палати (EUROCHAMBRES) инициира кампанията „30max” в подкрепа на позицията на ЕК за "нулева толерантност" към държавите-членки, които не успяват да транспонират преразгледаните условия на директивата, призовавайки държавните органи да плащат фактурите си навреме.

"Навременно плащане на фактурите е директен, ефективен и бърз начин, чрез който политиците могат да подобрят паричните потоци в реалната икономика и да допринесат за растежа й и увеличението на  броя на работните места", каза Арналдо Абруцини, Генерален секретар на ЕВРОПАЛАТИ.

Чрез обществени поръчки се осъществяват една шеста от разплащанията в европейската икономика, но публичният сектор е най-бавния платец в ЕС. Директива 2000/35/ЕО дава право на предприятията да им бъдат платени дължимите суми от публичните органи в рамките на 30 дни. Държавите-членки разполагаха със 760 дни (до 16 март 2013 г.) за транспониране на настоящата директива в националното им законодателство, но повече от половината от държавите-членки ще пропуснат крайния срок.

В България с Държавен вестник брой 20 от 28 февруари 2013 г. бяха обнародвани измененията в Търговския закон с оглед въвеждане на изискванията на Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки. Според БТПП обаче, има още много да се прави за съобразяване на практиката на държавните институции с новите правила.

„Картата на длъжниците” като част от кампанията „30max” на ЕВРОПАЛАТИ:


НОВИНИ ОТ БТПП
Инициатива на ЕВРОПАЛАТИ „30max” срещу забавени плащания на публичния сектор към бизнеса
По данни на ЕК публичният сектор у нас се разплаща с частния средно за 52 дни Още
Проект "Linked2Media" за подобряване на маркетинговата стратегия на МСП
Предстои акция за запознаване на българските фирми с начина на функциониране на платформата на проекта Още
Среща с управителя на фирма "Свартехавет Собо ООД" КД
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проект с научно-развоен фокус по 7-ма рамкова програма
Информационни и комуникационни технологии за управление на водните ресурси Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на ЗИД на Закона за професионалното образование и обучение
Проектът предвижда професионалното обучение да може да се осъществява и по пътя на дуално обучение, като форма на партньорство между професионалните гимназии и работодателите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Правата на гражданите се превръщат в реалност: 500 информационни центъра информират гражданите в Европа
Услугите на центровете са безплатни за широката общественост Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес сътрудничество
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция