Брой 59 (316), 25-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Оценката на европейската политика за съседство показва смесени резултати


Две години след началото на новата политика на ЕС за съседство има обнадеждаващи резултати, но напредъкът към реформи и демокрация остава неравномерен.

Европейската политика за съседство предлага на 16 страни на изток и на юг от ЕС по-тесни отношения със Съюза. Страните получават възможности за повече търговия и за по-лесно пътуване до ЕС, както и обратно и помощ при прилагането на реформи.

Целта е да се насърчава добруването, стабилността и сигурността в Средиземноморието и в Източна Европа.

През 2011 г. политиката за съседство бе обновена с по-силен акцент върху подпомагането на демокрацията и икономическия растеж. В първия доклад оттогава насам – ЕПС: към по-силно партньорство – се подчертават обнадеждаващи постижения в областта на търговията и туризма, но се изтъква също така неравномерният напредък по отношение на политическите и демократичните реформи.

Южните съседки на ЕС са на различни етапи от демократичните реформи:

  • В 3 страни са се провели демократични избори.
  • Местните граждански обединения са станали по-настойчиви.
  • Все още има какво да се желае по отношение на свободата на събранията и сдруженията и свободата на словото, включително свободата на пресата.
  • Конституционните реформи са бавни.

Източните съседки на ЕС следват различни пътища. Някои продължават реформите и провеждат избори, които като цяло отговарят на международните стандарти. В други изборите не съответстват на стандартите.

Има напредък в търговията – обсъждат се нови споразумения с Молдова, Армения, Грузия и Азербайджан. Подготвят се също преговори с Мароко, Тунис и Йордания.

През 2012 г. бе отбелязан напредък в безвизовото пътуване между ЕС и Източна Европа. В няколко страни са в ход планове за действие, а в Армения от 10 януари 2013 г. вече не се изискват визи за граждани на ЕС.

За политиката на ЕС за съседство от 2007 до 2013 г. са предвидени общо 12 милиарда евро. Въпреки настоящата икономическа криза заемите и безвъзмездните помощи за регионите са се увеличили през 2012 г.

Освен за подпомагане на политическите реформи тези средства се използват за подобряване на живота на хората по конкретни начини, като например чрез усъвършенстване на обществения транспорт и безопасността на движението, подобряване на управлението на водите, финансиране на студентски обмени и въвеждане на възобновяема енергия.

Въпреки това при последното проучване на Европейския барометър за съседството бе констатирано, че много хора не знаят за дейностите на ЕС в тяхната страна, въпреки че като цяло оценяват положително отношенията между страната и Съюза.

НОВИНИ ОТ БТПП
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
Работна група на НСТС ще разгледа предложенията на социалните партньори за краткосрочни мерки Още
Сесия на ЕИСК: Обединяване на усилията за изграждане на Европа „на гражданите и за гражданите”
Успехът на Европа зависи от ефективното участие на местните и регионалните органи и гражданското общество на всички нива на управление Още
Признание за посланичката на ЮАР
Приключва мандатът на Н. Пр. Шийла Камерър в нашата страна Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара – Пловдив участва в Българо-турски бизнес форум в гр. Първомай
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Промени в нормативната уредба, касаеща избора на изпълнители по договори за безвъзмездна финансова помощ
Новото постановление влиза в сила на 01.04.2013 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Оценката на европейската политика за съседство показва смесени резултати
Има напредък в търговията – обсъждат се нови споразумения с Молдова, Армения, Грузия и Азербайджан; подготвят се също преговори с Мароко, Тунис и Йордания Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Изложба представя добри практики за междурегионално сътрудничество
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство