Брой 59 (316), 25-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Сесия на ЕИСК: Обединяване на усилията за изграждане на Европа „на гражданите и за гражданите”


Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) проведе 488-а Пленарна сесия на 20 и 21 март. Разгледани бяха въпросите за енергийния диалог, младежката безработица и проблемите на най-отдалечените региони на ЕС.

Гюнтер Йотингер, еврокомисар по енергетика, даде начало на дебат по повод на приемането на становище относно участието на обществеността и неправителствените организации в диалога и контрола в областта на енергийната политика.

Друг важен момент от сесията бе представената  тема от Рамон Луис Валкарсел Сисо, председател на Комитета на регионите, за ролята на регионите в икономическото развитие и управление на EC.

Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев взе участие в дебатите по коментираните теми.

През втория ден председателят на ЕИСК Стефан Нилсън бе модератор на заседанието. 3аместник-председателят на ЕИСК и председател на групата по бюджетни въпроси Яцек Кравчик представи бюджета за 2014.

Членовете на ЕИСК изразиха своята загриженост във връзка с катастрофалното положение на младежката заетост и призоваха за реална стратегия на растеж в ЕС и на национално равнище, с цел да се подкрепи създаването на повече  работни места. Изразено бе съгласие с Европейския съвет, че „бюджетът на ЕС трябва да е катализатор за растеж и заетост в цяла Европа“.

Обсъдена бе темата за ролята на бизнеса в образованието. Комитетът  приветства  активния подход от страна на работодателите и бизнеса в цяла Европа за увеличаване на  заетостта.

Бяха дискутирани мерки, свързани с политиката на сближаване, ролята на кохезионните фондове, европейските  мрежи и търговските споразумения, които да отговарят на целите и стратегията EUROPE 2020. По време на сесията на ЕИСК бяха също предвидени специални мерки за развитието на най-отдалечените региони на ЕС.

НОВИНИ ОТ БТПП
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
Работна група на НСТС ще разгледа предложенията на социалните партньори за краткосрочни мерки Още
Сесия на ЕИСК: Обединяване на усилията за изграждане на Европа „на гражданите и за гражданите”
Успехът на Европа зависи от ефективното участие на местните и регионалните органи и гражданското общество на всички нива на управление Още
Признание за посланичката на ЮАР
Приключва мандатът на Н. Пр. Шийла Камерър в нашата страна Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара – Пловдив участва в Българо-турски бизнес форум в гр. Първомай
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Промени в нормативната уредба, касаеща избора на изпълнители по договори за безвъзмездна финансова помощ
Новото постановление влиза в сила на 01.04.2013 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Оценката на европейската политика за съседство показва смесени резултати
Има напредък в търговията – обсъждат се нови споразумения с Молдова, Армения, Грузия и Азербайджан; подготвят се също преговори с Мароко, Тунис и Йордания Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Изложба представя добри практики за междурегионално сътрудничество
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство