Брой 59 (316), 25-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество


Проведе се заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), което бе ръководено от вицепремиера и министър на труда и социалната политика Деяна Костадинова. БТПП подкрепя възстановяването на работата на Съвета, което многократно бе предлагано от работодатели и синдикати през последните месеци. 

Председателят на Палатата Цветан Симеонов представи предложенията на БТПП, които са внесени за обсъждане в НСТС. Те са одобрени на заседание на Управителния съвет на Палатата на 7 март 2013 г. и целят подобряване на бизнес средата. Част от тях имат дългосрочен характер и следва да бъдат реализирани в условията на работещ парламент и редовно правителство.  Като бързи мерки, които може да реализира служебното правителство, са посочени:  стартиране на електронното правителство; мониторинг на ценообразуването при монополите; използване на работещи механизми, като арбитража за събиране на несъбраните вземания на държавните предприятия.

По отношение на исканията на синдикатите, Палатата направи предложение за  провеждането на дебат в рамките на работна група, като бъдат отчетени възможностите и рамката на одобрения Бюджет’ 2013.

Напомнено бе, че в условия на криза работодателите проявят солидарност. В тази връзка бяха посочени конкретни примери като: заплащането на първите 3 болнични дни от работодателя, което беше прието като временна мярка, но все още се прилага; запазването на съотношението на разпределение на осигурителната тежест между работодатели и работници в размер на 60:40, което отдавна трябваше да бъде изравнено на 50:50. Констатирано бе, че бизнесът продължава да плаща по-скъп ток, отколкото плащат гражданите.

По темата за доходите председателят на БТПП отбеляза, че по данни от статистиката през последната година работодателите в частния сектор увеличават заплащането на служителите си с много по-голям процент, отколкото ръста на производителността и инфлацията, взети заедно.

В края на заседанието се прие решение за създаване на работна група, в която да участват представители на социалните партньори, НОИ, МФ и МТСП. Тя ще разгледа всички предложения за краткосрочни мерки, внесени от социалните партньори и правителството. Работната група ще започне работа на 26 март. Мнението на експертите ще бъде внесено за обсъждане на следващото заседание на НСТС, което се планира за първите дни на април.

НОВИНИ ОТ БТПП
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
Работна група на НСТС ще разгледа предложенията на социалните партньори за краткосрочни мерки Още
Сесия на ЕИСК: Обединяване на усилията за изграждане на Европа „на гражданите и за гражданите”
Успехът на Европа зависи от ефективното участие на местните и регионалните органи и гражданското общество на всички нива на управление Още
Признание за посланичката на ЮАР
Приключва мандатът на Н. Пр. Шийла Камерър в нашата страна Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара – Пловдив участва в Българо-турски бизнес форум в гр. Първомай
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Промени в нормативната уредба, касаеща избора на изпълнители по договори за безвъзмездна финансова помощ
Новото постановление влиза в сила на 01.04.2013 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Оценката на европейската политика за съседство показва смесени резултати
Има напредък в търговията – обсъждат се нови споразумения с Молдова, Армения, Грузия и Азербайджан; подготвят се също преговори с Мароко, Тунис и Йордания Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Изложба представя добри практики за междурегионално сътрудничество
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство