Брой 59 (316), 25-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

 

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

ГАРАНТ (GARANT)
Руска федерация

Строителство на жилищни строителни сгради; изграждане на противопожарни системи на сгради

ГРУПА КОМПАНИИ КАМЕЛА ООД (GROUP COMPANIES KAMELA LTD.)
Руска федерация

Хотелиерство и ресторантьорство; финансово посредничество; посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти

ДМО (DMO)
Руска федерация

Строително-монтажни дейности; производство и търговия с мебели за офиси и предприятия; отдаване под наем на машини и оборудване с промишлено предназначение

ЕГЛИМДАНЕШ (EGLIMDANESH)
Ислямска Република Иран

Производство на генератори за озон; внос и износ на стоматологично и друго медицинско оборудване; проектни проучвания за развитие на електронни устройства

МОЙСЕЙ ПЛЮС (MOISEY PLUS)
Украйна

Търговия с транспортни средства и леки автомобили; отдаване под наем на транспортни средства

ОН-ЛАЙН УРАЛ (ON-LINE URAL)
Руска федерация

Продажба и обслужване на офис техника

ПИКЧЪРГРУП ИНКОРПОРЕЙТИД (PICTUREGROUP INCORPORATED)
Белиз

Вътрешна и външна търговия с промишлени стоки; покупко-продажба и даване под наем на недвижими имоти; строителни и ремонтни услуги

САЛИКС АЙ-М ООД (SALIX I-M LTD.)
Руска федерация

Производство и търговия с мебели

СК-БАЗИС (SK-BASIS)
Украйна

Производство и продажба на кухненски и офис мебели

ХЕПИ ТУР (HAPPY TOUR)
Казахстан

Товарни и международни транспортни услуги

ШИЛОВ (SHILOV)
Руска федерация

Търговия на дребно със спортни дрехи

Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
Работна група на НСТС ще разгледа предложенията на социалните партньори за краткосрочни мерки Още
Сесия на ЕИСК: Обединяване на усилията за изграждане на Европа „на гражданите и за гражданите”
Успехът на Европа зависи от ефективното участие на местните и регионалните органи и гражданското общество на всички нива на управление Още
Признание за посланичката на ЮАР
Приключва мандатът на Н. Пр. Шийла Камерър в нашата страна Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара – Пловдив участва в Българо-турски бизнес форум в гр. Първомай
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Промени в нормативната уредба, касаеща избора на изпълнители по договори за безвъзмездна финансова помощ
Новото постановление влиза в сила на 01.04.2013 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Оценката на европейската политика за съседство показва смесени резултати
Има напредък в търговията – обсъждат се нови споразумения с Молдова, Армения, Грузия и Азербайджан; подготвят се също преговори с Мароко, Тунис и Йордания Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Изложба представя добри практики за междурегионално сътрудничество
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство