Брой 60 (317), 26-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия изготви Зелена книга за дългосрочното финансиране на европейската икономика


Европейската комисия прие Зелена книга, с която за период от три месеца се обявява обществена консултация за начините за стимулиране на дългосрочното финансиране и за усъвършенстване и диверсифициране на финансовото посредничество във връзка с дългосрочното инвестиране в Европа. Дългосрочните инвестиции са разходите, чрез които се повишава производственият капацитет на икономиката. Тези активи могат да наброяват както енергийни, транспортни и комуникационни инфраструктури, съоръжения в услуга на промишлеността и услугите, технологии във връзка с изменението на климата и екоиновациите и т.н., така и образование и научноизследователска и развойна дейност. Нейният устойчив растеж се нуждае от ключовата подкрепа на широкомащабни дългосрочни инвестиции. За подсигуряването им частният и публичният сектор, както и домакинствата, се нуждаят от достъп до предвидимо, дългосрочно финансиране.

Финансовата криза засегна способността на европейския финансов сектор да канализира спестяванията към дългосрочни инвестиционни замисли. От ключово значение е, следователно, да се помисли какво може да бъде направено за подобряване наличието на дългосрочно финансиране, като настоящата Зелена книга разглежда функционирането на този процес

Сред важните въпроси е дали традиционно значителната зависимост на Европа от банките като източник за финансиране на дългосрочни инвестиционни замисли следва да отстъпи място на по-диверсифицирана система с по-голям дял на прякото финансиране от капиталовите пазари (например облигационните пазари) и по-съществено участие на институционалните инвеститори (като пенсионните фондове), както и на алтернативни източници. Потребностите на МСП от финансиране заслужават специално внимание, тъй като те имат потенциала да осигурят дългосрочен бъдещ растеж. МСП се нуждаят от достъп както до банково, така и извънбанково финансиране.

Получените в резултат на консултацията отговори ще послужат на Комисията при определянето на начините за преодоляване на пречките пред дългосрочното финансиране. Последващите действия биха могли да бъдат както законодателни, така и други.

За повече информация: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/financing-growth/long-term/index_en.htm

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Тенденции на пазара на труда и възможности за прилагане на гъвкави форми на заетост
Работата от вкъщи, която стана възможна след промени в законодателството, е ресурс, който работодателите и работниците все още не използват пълноценно Още
„Движение България на гражданите“ очерта основните насоки на предизборната си програма на среща в Палатата
Проекти на община Дългопол бяха представени на вниманието на японска компания
Отношенията между ЕС и Япония – перспективи за развитие
Япония и Европейският съюз се споразумяха да започнат преговори за свободна търговия през април Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Във Враца разясняват кандидатстването по схема "Енергийна ефективност и зелена икономика"
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проект с научно-развоен фокус по програма "ЕВРИКА”
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
МИЕТ предлага седем спешни мерки за стабилизиране на енергетиката
Агенцията за държавна финансова инспекция ще направи одит на обществените поръчки в държавните енергийни предприятия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия изготви Зелена книга за дългосрочното финансиране на европейската икономика
Целта е определяне на начините за преодоляване на пречките пред дългосрочното финансиране Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Въвеждащи обучения на тема „Как да сме успешни при износа на своите продукти?”
Как се прави бизнес в облака и как да измерим ползите
Уебинар на 28 март, 10.30-12.00 ч. Още
СЪОБЩЕНИЯ
Интрастат формуляри и декларации за 2013 г.
Два нови формуляра за ползване от Интрастат операторите Още