Брой 60 (317), 26-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

МИЕТ предлага седем спешни мерки за стабилизиране на енергетиката


"След консултации с участниците в енергийната система, изготвихме седем спешни мерки за стабилизирането й. Те са краткосрочни и няма да решат трайно проблемите в отрасъла, но ще поставят началото на този процес". Това каза на брифинг пред медиите министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев. По неговите думи енергетиката в момента е неефективна – има свръхкапацитет и свръхпроизводство. Инсталираните мощности (12 000 МВт) са около два пъти и половина повече от консумацията в страната (4 700 МВт)  и износа (максимум 300 МВт). През следващите месеци ще работим усилено за повече прозрачност и стабилност на енергийната система, подчерта Василев.

Първата от набелязаните мерки предвижда производителите на енергия от възобновяеми източници – фотоволтаици и ветрогенератори, които са били в нарушение на закона, да бъдат спрени временно докато изпълнят нормативните изисквания. Около 40% от фотоволтаичните и ветроцентралите не подават информация в реално време към Централното диспечерско управление за произведената от тях електроенергия. "Това създава изключително големи трудности при управлението на системата, особено при свръхпроизводство", подчерта министър Василев.

Друго предложение на МИЕТ се отнася до промяна в правилата за изкупуване на енергията, произведена от заводските централи. В момента те продават по преференциални цени цялата своя продукция, а си купуват обратно от доставчика количествата, необходими за собствените им нужди. "Тази практика изкривява пазара и е в нарушение на европейските директиви", отбеляза министър Василев. Би следвало общественият доставчик да изкупува само остатъчната енергия на заводските централи, а не цялото количество, защото във втория случай всички потребители субсидират чрез сметките си за ток това производство. По думите на министър Василев подобна субсидия се равнява на около 50 млн. лева годишно.

Според третата спешна мярка ЕСО трябва да предложи редуциране на количеството студен резерв до септември 2013 г. от сегашните  1040 МВт на 840 МВт. Това са мощности, необходими за евентуални екстремни ситуации в системата, за които се плаща, независимо дали работят или не. "Консумацията в момента е значително намалена и за енергийната система са необходими по-малко такива мощности", каза Василев. По неговите думи студеният резерв трябва да се формира на база на търг по изискванията на Закона за енергетиката.

Електроенергийният системен оператор трябва да предложи технически издържана и правно допустима възможност за премахване на ограниченията за износ към Турция – това е четвъртата от комплекса спешни мерки за стабилизиране на енергетиката. В момента южната ни съседка не е част от общоевропейската енергийна мрежа и поради технически и административни причини има наложени ограничения. МИЕТ работи с европейските си партньори, НЕК, ЕСО и ДКЕВР, за да се регламентира механизъм за  премахване на тези ограничения. Очаква се регулаторът да преразгледа и таксата за пренос, което също ще стимулира износа.

До 15 април ще бъдат изготвени наредбите, които да въведат реален балансиращ пазар на електроенергия в страната. Съгласие за това вече е постигнато между МИЕТ и ДКЕВР, стана ясно от думите на министър Василев. Това е първата стъпка към либерализация на пазара, изисквана според правилата на Третия енергиен пакет. Според сегашната ситуация отклоненията от предварително обявения график за производство на електроенергия се поемат от НЕК и се плащат от всички потребители. С предлаганата промяна всеки производител на ток трябва да подава точни разчети за бъдещото си производство и ако не ги спази – да поеме сам допълнителните разходи за балансиране на системата.

Според последната от предлаганите мерки ДКЕВР трябва да изготви механизъм за точно определяне и контрол на количествата електрическа енергия, формиращи квотата за обществен доставчик – квотни централи, обществен доставчик и крайни снабдители. "В момента цената не се формира на база на най-евтините доставчици. Наследени са договори за изкупуване на енергия на значително по-високи цени", отбеляза министър Василев и допълни, че темата ще бъде обект на първия обществен съвет по енергетика

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Тенденции на пазара на труда и възможности за прилагане на гъвкави форми на заетост
Работата от вкъщи, която стана възможна след промени в законодателството, е ресурс, който работодателите и работниците все още не използват пълноценно Още
„Движение България на гражданите“ очерта основните насоки на предизборната си програма на среща в Палатата
Проекти на община Дългопол бяха представени на вниманието на японска компания
Отношенията между ЕС и Япония – перспективи за развитие
Япония и Европейският съюз се споразумяха да започнат преговори за свободна търговия през април Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Във Враца разясняват кандидатстването по схема "Енергийна ефективност и зелена икономика"
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проект с научно-развоен фокус по програма "ЕВРИКА”
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
МИЕТ предлага седем спешни мерки за стабилизиране на енергетиката
Агенцията за държавна финансова инспекция ще направи одит на обществените поръчки в държавните енергийни предприятия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия изготви Зелена книга за дългосрочното финансиране на европейската икономика
Целта е определяне на начините за преодоляване на пречките пред дългосрочното финансиране Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Въвеждащи обучения на тема „Как да сме успешни при износа на своите продукти?”
Как се прави бизнес в облака и как да измерим ползите
Уебинар на 28 март, 10.30-12.00 ч. Още
СЪОБЩЕНИЯ
Интрастат формуляри и декларации за 2013 г.
Два нови формуляра за ползване от Интрастат операторите Още